OBRAMBENA UNIJA: Hoće li europske vojske ubuduće puno lakše i brže prelaziti granice?

EU jača sustav obrane
prtsc EU battlegroups

Europska komisija nastavlja graditi obrambenu uniju. U ovom trenutku fokus je na akcijskom planu za poboljšanje vojne mobilnosti unutar Europske unije i izvan nje.

Europska komisija smatra kako je olakšavanje kretanja vojnih postrojbi i sredstava nužno za sigurnost europskih građana i izgradnju učinkovitije, vjerodostojnije i povezanije Unije. To je pak utvrđeno u Zajedničkoj komunikaciji o poboljšanju vojne mobilnosti u EU-u iz studenoga 2017. i na što se poziva uglobalnoj strategiji za vanjsku i sigurnosnu politiku EU. Temeljni su to dokumenti na koje se poziva Komisija i u akcijskom planu što je predstavljen ovoga tjedna. 

Njime je utvrđen niz operativnih mjera za uklanjanje fizičkih, proceduralnih i regulatornih prepreka vojnoj mobilnosti. Evo što se točno najavljuje. 

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica FedericaMogherini još jednom je istaknula da su promicanje mira i jamčenje sigurnosti svih građana glavni prioriteti u Europskoj uniji.

“Olakšavanjem vojne mobilnosti u EU-u možemo djelotvornije sprječavati krize, učinkovitije provoditi misije i brže reagirati na nove izazove. To će biti sljedeći korak u produbljivanju suradnje na razini EU-a, u okviru stalne strukturirane suradnje, koju smo nedavno službeno uspostavili, te suradnje s našim partnerima, a ponajprije s NATO-om. Vjerujemo da samo suradnjom možemo kao EU ostati djelotvorni u današnje vrijeme”, poručila je Mogherini. 

Povjerenica za promet Violeta Bulc očekuje pak kako će se za povećanje vojne mobilnosti bolje iskoristiti prometna mraže unutar EU. 

“Želimo osigurati da se pri planiranju infrastrukturnih projekata uzmu u obzir vojne potrebe. To znači da ćemo učinkovitije trošiti javni novac i bolje opremiti prometnu mrežu, te tako osigurati brzu i neometanu mobilnost diljem kontinenta. U pitanju je naša kolektivna sigurnost”, naglašava povjerenica Bulc. 

Ovaj akcijski plan temelji se pak na Planu za vojnu mobilnost razvijenom u okviru Europske obrambene agencije, a najavljene su i sasvim konkretne mjere. 

Očekuje se da će Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) i Vojni stožer EU-a razviti vojne zahtjeve koji odražavaju potrebe EU-a i njegovih država članica, uključujući infrastrukturu za potrebe vojne mobilnosti. Ti vojni zahtjevi trebali bi biti poznati do sredine 2018.

Što se tiče prometne infrastrukture, kako bi se ostvarila veća sinergija između civilnih i vojnih potreba, Europska komisija će do 2019. utvrditi koji su dijelovi transeuropske prometne mreže primjereni za vojni prijevoz te koju je postojeću infrastrukturu potrebno unaprijediti. Očekuje se i popis prioritetnih projekata, te dodana izdvajanja. 

Najavljeno je i da će Komisija razmotriti mogućnosti racionalizacije i pojednostavnjivanja carinskih formalnosti za vojne operacije, te ocijeniti potrebu za usklađivanjem pravila za prijevoz opasnih tvari u vojnom kontekstu. Europska obrambena agencija usporedno s time podupirat će države članice u razvoju aranžmana za odobravanje prekograničnog kretanja.

Ana Raić-Knežević