Novi Zakon o privatnoj zaštiti otvara novu dimenziju zaštitarstva kao životnog poziva

Hrvatski sabor u petak, 31. siječnja 2020. je donio novi Zakon o privatnoj zaštiti kojim se preciziraju ovlasti čuvara i zaštitara te nastoji podići razina kvalitete obavljanja zaštitarskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Podsjećam, da je u Republici Hrvatskoj privatna zaštita prvi puta sustavno uređena 1996. godine i to Zakonom o zaštiti osoba i imovine.

Novim se Zakonom pak, jasno definira djelatnost privatne zaštite kao sigurnosna djelatnost s gospodarskim obilježjima, koja se treba kontinuirano razvijati i unapređivati s ciljem osiguranja njezine efikasne zaštitne uloge u sustavu sigurnosti. Predlagatelj ističe da će se to postići jedino u uvjetima efikasne djelatnosti  privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika, djelujući primarno preventivno i kao podrška policiji, ali i operativno kada se za to ukažu potrebe.

Treba istaknuti i da Strategija nacionalne sigurnosti (NN, broj 73/17) predviđa uključivanje pravnih subjekata iz sektora privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti, što je sasvim sigurno bio dodatni motiv da se privatna zaštita osuvremeni te se podigne razina kvalitete obavljanja zaštitarskih poslova.

Upravo u činjenici potrebe podizanja razine kvalitete obavljanja zaštitarskih poslova posebice tjelesne zaštite na višu razinu, pronalazim perspektivu zaštitarstva kao životnog poziva, odnosno područja rada kojem će zaštitari moći ostvariti svoje profesionalne ambicije i primjerenu razinu kvalitete života. S tim u vezi, predlagatelj je uveo nove kategorije osoba s kojima će se postići  viša razina kvalitete rada te proširuju ovlasti u primjeni nekih novih tehnoloških rješenja, posebice u uporabi sredstava prisile.

Novo lice privatne zaštite i korporativne sigurnosti

Digitalna (r)evolucija kojoj svjedočimo, preoblikuje našu kulturu i jasno mijenja način na koji komuniciramo jedni s drugima. Digitalizacija stvara pametno, umreženo, visokoproduktivno okruženje temeljeno na informacijama, kakvo je do prije samo nekoliko godina bila futuristička utopija.

Učinkovito korištenje novih tehnologija u ozračju: virtualne i proširene stvarnosti, internet stvari, robotike i umjetne inteligencije,  poslovne analitike ili povezivanja objekata primjenom senzora, zahtijeva nova znanja i vještine, u čemu privatna zaštita i korporativna sigurnost dobivaju novo lice.

Dolaze zaštitari budućnosti

U ostvarivanju tjelesne zaštite svi smo svjesni da minimalni standardi više nisu dovoljni i da je potrebna specijalizacija zaštitara.

Međutim, ispred nas je vrijeme u kojem sasvim sigurno dolazi zaštitar budućnosti. On će koristiti ICT platforme s nizom digitalnih aplikacija povezanih s IP-om.

Cjeloživotno obrazovanje ključ je uspjeha

Edukacija odnosno cjeloživotno obrazovanje svih profesionalaca sigurnosti od ključne je važnosti za privatnu zaštitu i sektor korporativne sigurnosti.

Upravo zato, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti ustrojila je akreditacijski centar i pokrenula projekt CPD bodovanja profesionalaca sigurnosti.

Umjesto zaključka

U obrazloženjima donošenja novog Zakona o privatnoj zaštiti, predlagatelj je istaknuo da se cilj koji se Zakonom želi postići temelji na utvrđenoj viziji, misiji i strateškoj orijentaciji područja privatne zaštite.

Vizija: uspostaviti razvijeno društvo visokog gospodarskog standarda za sve građane u kojem će kaznena djela bilo koje vrste biti svedena na minimum.

Misija: postići visoku razinu sveukupne javne i društvene sigurnosti. Strateška orijentacija: sustavno podizati stupanj kvalitete obavljanja djelatnosti (pravne osobe i obrti) i poslova (fizičke osobe) privatne zaštite na višu razinu i poticati usavršavanje i razvoj djelatnosti sukladno provjerenim svjetskim standardima.

Cilj: uspostava efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika i njena integracija u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, uspostava sigurnosne kulture u društvu i razvoj zaštitarskog tržišta, što će pridonijeti povećanju standarda osoba koje obavljaju navedene poslove i u konačnici rezultirati povećanjem opće društvene sigurnosti građana.

Ministarstvu unutarnjih poslova kao krovnom tijelu zaduženom za  opću društvenu sigurnost građana čestitam na donošenju novog Zakona i njihovoj intenciji izgradnje sustava koji će u konačnici povezati sve dionike u procesu zaštite na način da svaki od njih ima i poznaje svoju sigurnosnu ulogu u društvu i djeluje sukladno propisanim obvezama. A dionika doista ne manjka: korisnici tjelesne i tehničke zaštite, proizvođači, uvoznici i zastupnici opreme, normativna i akreditacijska tijela, izrađivači prosudbi ugroženosti i procjena rizika, projektanti zaštite, udruge i stručna tijela, zaštitarske tvrtke za tjelesnu i tehničku zaštitu te Ministarstvo, kao koordinator i tijelo koje provodi nadzor aktivnosti dionika.

A  zaštitarima, iskreno želim, da nakon 24 godine od prvog uređenja sustava zaštite osoba i imovine RH, zahvaljujući mogućnostima koje pruža novi Zakon o privatnoj zaštiti, svi zajedno izgradimo područje rada u kojem će  zaštitari moći  ostvariti svoje profesionalne ambicije i primjerenu razinu kvalitete života.

 

Alen Ostojić, CSO,CMKS,CMS

Predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Foto: HUMS