NOVI SEMINAR: NAUČITE KAKO IZRADITI AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA INCIDENTIMA

Kako izraditi akcijski plan upravljanja incidentima – prema normi ISO 22320:2018 Sigurnost i otpornost  ( Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima), naziv je novog seminara kojeg Hrvatska udruga menadžera sigurnosti organizira 28. veljače 2020. Seminar će se održati u zagrebačkom hotelu International.

Posljednjih godina dogodile su se brojne katastrofe, kako prirodne tako i uzrokovane ljudskim faktorom, te drugi veliki incidenti koji su pokazali važnost upravljanja incidentima kako bi se spasili životi, smanjile ozljede i štete te kako bi se osigurala odgovarajuća razina kontinuiteta bitnih društvenih funkcija.

Norma ISO 22320:2018 Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima daje smjernice za postupanje u izvanrednim situacijama bilo kakve vrste ili intenziteta. Norma daje smjernice organizacijama da poboljšaju svoje postupanje u svim vrstama incidenata (na primjer, hitne situacije, krize, poremećaji i katastrofe).

Cilj ovog edukativnog seminara – radionice,  je stjecanje znanja  za izradu akcijskih planova upravljanja incidentima prema zahtjevima norme ISO 22320:2018 Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima.

Program se sastoji od pet modula:  Općenito o upravljanju incidentima primjenom norme ISO 22320:2018., Struktura upravljanja incidentima, Osnovni elementi akcijskog plana upravljanja incidentima i  Izrada akcijskog plana upravljanja incidentima  – vježba.

Predavač je dr.sc. Darko Palačić, predsjednik Odbora za standardizaciju sigurnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Svaki sudionik na dobiva knjigu „Koncepti kriznog menadžmenta i kritične infrastrukture“, HUMS, Zagreb, 2019., autora Branka Mihaljevića i Alena Ostojića.

Cjeloviti program i prijavnicu sudjelovanja zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com