NOVI CIKLUS EDUKACIJE OPERATERA VIDEO NADZORA O GRANICAMA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Hrvatska udruga menadžera sigurnosti i Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, 5. travnja 2018. u Zagrebu, organiziraju novi ciklus edukacije – stručnog usavršavanja operatera video nadzora zaposlenih u zaštitarskim trgovačkim društvima, općinama, gradovima i županijama, komunalnim poduzećima, komunalnom i prometnom redarstvu, iz područja osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinaca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta.

Edukacija traje 10 nastavnih sati, podijeljenih u IV. Modula. Prvi modul obrađuje politike korištenja sustava video nadzora. Drugi modul odnosi se na zaštitu ljudskih prava pojedinaca u kontekstu video nadzora javnih površina i radnog mjesta,  te video nadzora javnih površina i radnog mjesta. Treći modul obrađuje pitanja zaštite privatnosti osoba i usklađenosti video nadzora sa GDPR-om.  Četvrti modul obrađuje pristup i upravljanje zapisima video nadzora.

Polaznici edukacije nakon svakog modula imati će pisani ispit, a na kraju programa najbolji stječu Certifikat iz područja osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinaca pri video nadzoru.

Cijena edukacije iznosi 1.600,00 kuna, a prijaviti se možete putem e-maila: info@uhms.hr

Uz poklon organizatora svaki polaznik dobiva CD s prezentacijama predavača.

Iz HUMS-a ističu da je osnovna svrha edukacije da operateri steknu temeljna znanja o ljudskim pravima, posebno o pravu na zaštitu dostojanstva i privatnosti u okolnostima korištenja video nadzora javnih površina i radnog mjesta.

Riječ je o prvom takvom programu usavršavanju u Republici Hrvatskoj koje će održati eksperti za područje dostojanstva i ljudskih prava građana, zaštite privatnosti i nadzora radnika i građana te upravljanja video zapisima: Alen Ostojić, mag.pol i sig., Lana Velimirović Vukalović, prof., Dinka Rajčić, dipl.iur., i Marko Merkaš, dipl.ing.elek.

DBO