NOVA KNJIGA: Krizno planiranje i strateško upravljanje krizama

Krizno planiranje

 

NOVA KNJIGA: Krizno planiranje i strateško upravljanje krizama

„Krizno planiranje i strateško upravljanje krizama“, autora Branka Mihaljevića, Alena Ostojića i Damira Truta, je nova stručna publikacija u području kriznog upravljanja, u izdanju Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba.

„Ova knjiga upućuje važnu poruku kako današnji rizici dovode do velikih poremećaja na koje se moramo pripremati i jačati našu otpornost i fleksibilnost odgovora. Sve to možemo postići kroz krizno planiranje i strateško upravljnaje kriznim situacijama“, istaknuo je recenzent dr.sc. Đuro Črnjak.

U knjizi autori obrađuju:

  • Krizno planiranje i uloga menadžera
  • Alati kriznog upravljanja
  • Planiranje kriza kao odgovor na neočekivano
  • Konflikti i krizne situacije
  • Strateško upravljanje kriznom situacijom
  • Učinkovito vodstvo u kriznoj situaciji
  • Djelovanje organizacije u kriznoj situaciji
  • Mediji i starteško upravljanje kriznom situacijom
  • Učenje iz iskustva

NOVA KNJIGA: Krizno planiranje i strateško upravljanje krizama

Knjigu po cijeni od 100,00 kuna u predizdanju, možete nabaviti kod izdavača, putem e-maila:  isr@isr.hr

DBO/ Foto: PUISR