NAJNOVIJE IZVJEŠĆE: SAD i EU zajednički otkrile više od 70 tisuća tragova financiranja terorizma

Odbor protiv terorizma
prtsc Euranet/Youtube

Suradnja EU-a i SAD-a na suzbijanju financiranja terorističkih djelatnosti i dalje daje pozitivne rezultate: između 2016. i 2018. otkriveno je više od 70.000 tragova, od kojih su neki imali ključnu ulogu u pokretanju istraga vezanih uz terorističke napade na području EU-a, uključujući napade u Stockholmu, Barceloni i Turkuu.

Prema danas objavljenom zajedničkom izvješću, Europska komisija je zadovoljna suradnjom EU-a i SAD-a u okviru Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (TFTP), a temeljni mehanizmi zaštite i kontrole, npr. zaštita podataka, i dalje se pravilno provode.

TFTP ključan je instrument za dobivanje pravovremenih, preciznih i pouzdanih informacija za prepoznavanje i praćenje terorista i njihovih mreža na globalnoj razini. Države članice EU-a i Europol sve više koriste taj mehanizam. Broj tragova otkrivenih zahvaljujući TFTP-u između 2016. i 2018. skočio je na 70.991. U prethodnom izvještajnom razdoblju iznosio je 8.998.

U danas objavljenom izvješću Komisija predlaže redovito slanje povratnih informacija iz država članica o tragovima dobivenima od SAD-a te podržava kontinuiran rad Europola na pružanju potpore državama članicama. Sljedeća zajednička revizija sporazuma planira se za 2021. Cijelo izvješće i radni dokument službi Komisije dostupni su na internetu.

A. R. K.