Najavljujemo prvog pozvanog predavača na konferenciji „Sigurnost i Turizam“, Novalja, 2023.

Prvi pozvani predavač na konferenciji “Sigurnost i Turizam”, Novalja 2023., prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, rektor je Sveučilišta VERN ujedno i predsjednik Znanstvenog savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Vlatko Cvrtila ugledni je sveučilišni profesor, stručnjak za geopolitiku, nacionalnu i ljudsku sigurnost. Bio je dekan i prodekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, savjetnik predsjednika Republike i predsjednice Vlade RH.

Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, održat će pozvano predavanje u okviru programa prvog dana konferencije. U svojem predavanju govoriti će o sigurnosnim izazovima u Europi, regionalnim sličnostima i različitostima.

Ovogodišnje izdanje konferencije „Sigurnost i Turizam“ održava se od  24. do 25. svibnja 2023. u novaljskom Hotelu Olea, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a sve pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Novalje Ivana Dabe, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Više o programu konferencije i uvjetima sudjelovanja zatražite putem e-maila: info@uhms.hr ili m.091 44 55 017 Ured HUMS-a.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com