Na CMKS-u o devijantnom ponašanju na radnom mjestu

CMKS proljeće 2022

Upravljanje devijantnim ponašanjem zaposlenika na radnom mjestu naziv je modula kojeg je polaznicima HUMS-ova programa certificiranja menadžera korporativne sigurnosti (CMKS) održala Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović.

„U organizacijama je potrebno stvoriti  organizacijsku kulturu netolerantnu prema devijantnim ponašanjima uz visoku razinu profesionalnog integriteta svakog dionika organizacije. Iznimno je važno da menadžeri sigurnosti postanu sposobni za primjenu širokog činjeničnog stanja o devijantnom ponašanju i razumijevanja porijekla devijantnog ponašanja ali i područja prevencije devijantnog ponašanja“, istaknula je Cajner Mraović.

Polaznici su se upoznali s različitim oblicima devijantnoga ponašanja kao i ključnim konceptima objašnjenja različitih oblika devijantnoga ponašanja.

Program CMKS podržava Hrvatska elektroprivreda d.d.

DBO/ Foto:Svijetsigurnosti.com