Ministar Božinović: Stanje sigurnosti u Hrvatskoj je vrlo dobro!

Svijetsigurnosti.com

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podnio je Izvješće o obavljanju policijskih poslova za 2017. godinu Vladi Republike Hrvatske.

Na 111. sjednici Vlade Republike Hrvatskoj održanoj danas 23. kolovoza u Banskim dvorima, pored ostalog, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podnio je Izvješće o obavljanju policijskih poslova za 2017. godinu.

Navedeno Izvješće sadrži presjek važnijih projekata i postignuća Ministarstva te pregled policijskih poslova organiziranih u Ravnateljstvu policije na nacionalnoj razini i 20 policijskih uprava na regionalnoj razini.

Unutar organizacijskog ustroja Ministarstva na dan 31.12.2017. godine sistematizirano je 31.466 radnih mjesta, od kojih je popunjeno ukupno 25.295. Od toga broja 20.496 radnih mjesta su policijski službenici.

Ministar je istaknuo kako su ukupno planirani rashodi Ministarstva za 2017. godinu iznosili 4.562.105.411,00 kn s gotovo stopostotnim izvršenjem.

Tijekom podnošenja izvješća ministar Božinović kao bitne momente u odnosu na rad Ministarstva unutarnjih poslova i policije u prošloj godini istaknuo je:

– provedena je djelomična reorganizacija Ministarstva s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa. U kontekstu suzbijanja terorizma, korištenja  podatkovnih resursa i održavanja povoljnog stanja u području informacijske i kibernetičke sigurnosti važno je istaknuti ustrojavanje Odjela za informacije o putnicima u zračnom prometu te Službe kibernetičke sigurnosti, čime su osnaženi kapaciteti kriminalističke policije,

 zabilježen je pad ukupnog kriminaliteta. Zabilježeni kriminalitet je 83.047 kaznenih djela što je za 3,0% manje nego prethodne godine, uslijed intenziviranja proaktivnog načina rada policije i jačanja preventivnog djelovanja,

 iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske kojeg vodi Ministarstvo unutarnjih poslova u 2017. g. , pored ostalog, osigurana su sredstva u iznosu od 13 milijuna kuna za 67 preventivnih projekata i  sanaciju 55 opasnih mjesta na cestama diljem Republike Hrvatske,

– usklopu ispunjenja svih uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Schengenskom području,od osobitog je značaja činjenica da se Republika Hrvatska temeljem Odluke Vijeća Europske unije od 27.06.2017. spojila na Schengenski Informacijski Sustav. Do kraja 2017., dakle u samo šest mjeseci korištenja sustava, Republika Hrvatska ostvarila je iznimne rezultate i svrstala se među prvih pet država članica po broju pronalaska osoba i predmeta koji se potražuju putem SIS-a. Nadalje, uloženi su svi raspoloživi institucionalni, financijski i administrativni kapaciteti kako bi se dostigli standardi izgrađenosti graničnih prijelaza i objekata za prihvat i smještaj nezakonitih migranata i tražitelja azila, tehničke opremljenosti i obučenosti granične policije. Provedena je Schengenska re-evaluacija na području „Upravljanje vanjskim granicama“ –u vremenu od 27. studenog do 1. prosinca 2017. godine. Utvrđeno je da je od prve evaluacije u lipnju 2016. godine, u području nadzora vanjske granice, ostvaren značajan napredak,

– u pogledu nadzora državne granice, odnosno suprotstavljanja krijumčarenju migranata hrvatska policija na graničnim područjima osnažila je sve svoje kapacitete. Zahvaljujući usmjerenom i koordiniranom djelovanju policijskih snaga, unatoč neznatnom povećanju broja prelazaka državne granice u odnosu na 2016. godinu, broj evidentiranih kaznenih djela povezanih s ilegalnim prelascima je udvostručen (Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. Kaznenog zakona). U 2017. godini zabilježeno je 365 predmetnih kaznenih djela što je povećanje za 134 %, a što također ukazuje na proaktivno djelovanje policije u odnosu na krijumčarenje migranata.

Iznošenje izvješća ministar Božinović završio je zaključkom da je, s obzirom na analizu pokazatelja rada Ministarstva za 2017. i statističke pokazatelje, stanje sigurnosti u Republici Hrvatskoj vrlo dobro.

RSS