Međunarodna konferencija o jačanju transparentnosti i odgovornosti u borbi protiv korupcije

MPRH

Ministarstvo pravosuđa u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, zajedno sa Skupinom država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO), dana 15. i 16. listopada 2018. godine, organizira međunarodnu konferenciju u Šibeniku (Hrvatska) kako bi se raspravilo o načinima jačanja transparentnosti i odgovornosti u javnom i privatnom sektoru u borbi protiv korupcije

Pod temom “Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije”, cilj konferencije je ujedno i promicanje nacionalnih antikorupcijskih mehanizama i javne transparentnosti. Ostale teme na dnevnom redu su uloga slobodnih medija u promicanju transparentnosti i integriteta u borbi protiv korupcije, etičke odgovornosti novinara i rizik s kojim se države mogu suočiti kada ih zahvati korupcija.

Konferencija će okupiti više od 250 stručnjaka iz različitih regija svijeta.

Drugi dan konferencije Deklaracija kojom se pokreće međunarodna mreža nacionalnih tijela za suzbijanje korupcije bit će otvorena za potpisivanje. Ova mreža, pod pokroviteljstvom hrvatskih, francuskih i talijanskih antikorupcijskih vlasti, promicat će sustavno prikupljanje, upravljanje i razmjenu informacija i dobre prakse između nacionalnih vlasti zaduženih za sprječavanje i borbu protiv korupcije.

DBO/ Foto: Ministarstvo pravosuđa RH