Krunoslav Borovec novi je dekan Visoke policijske škole

Krunoslav Borovec i HUMS

Nakon godinu dana obavljanja u drugom mandatu funkcije načelnika Uprave policije i pomoćnika glavnog ravnatelja policije,  dr.sc. Krunoslav Borovec  više neće obnašati tu dužnost.

Večernji list doznaje da će Borovec biti dekan na Visokoj policijskoj školi.

U samom sustavu MUP-a Borovec je u više od 25 godina radnog iskustva prošao sve stepenice – od operative do rukovodećih pozicija, bio je i kandidatom za glavnog ravantelja policije, jedno je vrijeme vodio MUP-ovu Službu za odnose s javnošću.

Uz policijski poziv, Borovec je uspješno gradio i znanstvenu karijeru. U svibnju 2013. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Strategija policije u zajednici i njezin utjecaj na strah od kriminala, percepciju kriminaliteta i javnog nereda”.

DBO