KARIJERE: Zagrebački holding ima novog direktora sigurnosti

Alen Ostojić

Nakon provedenog natječaja, Alen Ostojić izabran je za novog direktora Službe sigurnosti Zagrebačkog holdinga.

Ostojić je magistar politologije i magistar sigurnosti. Nositelj je certifikata menadžmenta sigurnosti i certifikata korporativnog upravljanja za članove Nadzornih odbora.

Znanje o sigurnosti usavršavao je  i u Izraelu.

Ostojić je menadžer sigurnosti sa velikim profesionalnim iskustvom. Deset godina bio je inspektor MUP-a RH, tri godine načelnik sigurnosti Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, zatim deset godina direktor korporativne sigurnosti CROATIA osiguranja d.d. Posljednje tri godine Ostojić je radio kao savjetnik u Upravi Zagrebačkog holdinga.

Od 1998. do 2008. Ostojić je bio  predavač kolegija Tjelesna zaštita na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.  Suvoditelj je programa cjeloživotnog obrazovanja menadžera sigurnosti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Autor i suautor je brojnih stručnih knjiga o privatnoj, urbanoj i korporativnoj sigurnosti.

Od 2013. godine  obavlja dužnost Predsjednika Savjeta za urbanu sigurnost Grada Zagreba.

U srpnju 2017. izabran je za člana sektorskog Vijeća za sigurnost i obranu pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH.

Predsjednik je Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS).

Ostojić je dragovoljac Domovinskog rata, odlikovan Spomenicom  domovinskog rata 1990.-1991., Spomenicom domovinske zahvalnosti i Medaljom Oluja.

RSS