Istra dobila Visoku školu menadžmenta i sigurnosti “Securus”

vvg.hr

„Istra svojom geografskom, historijskom i kulturalnom posebnošću privlači ljude iz svih dijelova Hrvatske i svijeta i vjerujemo da će zauzeti važnu ulogu i u obrazovanju na području vatrogastva i zaštite od požara kroz specifične i jedinstvene stručne studijske programe“, rekao je dipl. ing. Petar Vitas (na slici), v.d. dekana na Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli.

Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli počela je s radom u prvoj godini s 42 polaznika koji je uspješno završavaju i na jesen će upisati II. godinu. Studij su upisali pretežito kadrovi iz javnih vatrogasnih postrojbi Istarske i Primorsko-goranske županije, no ima upisanih i s drugih područja, a dio polaznika čine ljudi koji obnašaju dužnosti zaštite od požara u svojim tvrtkama. Trenutno se vrši upis u I. godinu s mogućnošću prijave za studij iz svih vatrogasnih zajednica hrvatskih županija. Na studij se mogu upisati sve osobe koje su završile bilo koju četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu, a u upisnom postupku prijeđu upisni prag.

Valja podsjetiti da je u Istri nakon dužeg razdoblja neškolovanja visoko obrazovanog vatrogasnog kadra od 2000. do 2009. godine djelovalo područno odjeljenje izvanrednog četverogodišnjeg studija u Pazinu, u okviru zagrebačke Visoke škole za sigurnost na radu i zaštitu od požara. Ukupno je školovano oko 150 ljudi pretežito iz vatrogastva, a inicijator studija bila je Vatrogasna zajednica Istarske županije (VZIŽ) u suradnji s kolegama iz Primorsko-goranske županije. S obzirom na to da su ljudi studirali uz redovan rad tijekom proteklih desetak godina došlo je do fluktuacije kadra, dio je otišao iz vatrogastva, a neki su umirovljeni i ponovo se ukazala potreba za visoko školskim obrazovnim kadrom. Već duže vrijeme očekivalo se pokretanje takvog studija na državnoj razini, no to se nije dogodilo i stoga je VZIŽ Istarske županije pokrenula osnivanje Visoke škole u Puli.

Projekt je realiziran u suradnji s Primorsko-goranskom županijom radi kadrovskih potreba vatrogastva ne samo u dvije spomenute nego i ostalim hrvatskim županijama. U zadnjih 10 godina ovo je prva visoka škola koja je dobila dopusnicu za rad od Ministarstva obrazovanja. Dobar preduvjet za pokretanje visoke škole je ovo područje s izvrsno organiziranim vatrogastvom, a uz to Visoka škola ima podršku i HVZ-a. Registrirana je u Puli s nastavnim programom koncipiranim tako da će tijekom studija biti više prakse nego teorije, posebice u III. godini. Svi oni koji steknu diplomu visoko školskog obrazovanja biti će sposobni za obnašanje vatrogasnih zapovjednih dužnosti na intervencijama svih vrsta u spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Praktični dio nastave uglavnom će se odvijati u Vatrogasnom vježbovnom centru Šapjane, gdje će studenti upoznati raznovrsne tipove opasnosti i tehnike za zaštitu ljudi i imovine.

Uz redovne renomirane predavače općih predmeta biti će uključeni najiskusniji vatrogasni zapovjednici (iz Istarske, Primorsko-goranske i drugih županija) koji će svoje bogato dugogodišnje iskustvo prenositi na studente. Školovanje nije besplatno (plaćaju JVP, tvrtke, ustanove, te studenti osobno, s mogućnošću otplate na rate) i u pravilu se odvija uz rad tako da se nastava izvodi tijekom vikenda.

Prema riječima dekana Vitasa za ovakav studij postoji interes da se formira visoko obrazovani kadar koji će na zapovjednom planu osigurati maksimalnu učinkovitost u vatrogasnim intervencijama.
-Prva godina rada je najteža tijekom koje uvijek ima tzv. „porođajnih“ problema dok se sve ne uskladi na zadovoljavajućoj razini. Svjesni smo da uz redovan rad i obiteljske obveze studij nije jednostavan, no studenti I. godine pokazali su da se to može vrlo uspješno obaviti uz pohađanje nastave i redovno učenje, rekao je dekan Vitas dodavši da su profesori veoma zadovoljni rezultatima studenata prve godine.
Ivan Tot, koordinator studija na Visokoj školi menadžmenta i sigurnosti Securus veli da su na ovom obrazovnom projektu angažirani ljudi koji već godinama djeluju u sustavu vatrogastva i civilne zaštite i sasvim su im poznate potrebe i važnost visoko školskog obrazovanja.

-U Puli smo uspjeli ustrojiti Visoku školu u relativno kratkom roku zahvaljujući i visokim ocjenama Akreditacijskog savjeta, a važnost Visoke škole prepoznala je i Blaženka Divjak, ministrica obrazovanja i dala dopusnicu za osnivanje. Studij u Puli dobio je respektabilnu potporu Istarske županije i Grada Pule, a pulska Politehnika dala je prostorne kapacitete za nastavu. Tijekom studija biti će puno praktične nastave tako da se svršeni studenti mogu uspješno uključiti na budućem radnom mjestu čemu će pridonijeti i vrhunski projekti na kojima se radi i za ostvarenje kojih se računa i na sredstva fondova EU, podvukao je Tot i uputio pohvale prvoj generaciji studenata za odličnu međusobnu komunikaciju i uzajamno pomaganje u savladavanju i usvajanju nastavnog programa.

Dino Kozlevac, potpredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i županijski vatrogasni zapovjednik – Visoka škola je dobila punu podršku Istarske županije i Grada Pule, a takav vid obrazovanja podržava i Hrvatska vatrogasna zajednica. Na dugoročnom planu cilj nam je da postane trajna visoko školska ustanova za vatrogastvo i ostala područja sigurnosti te da s vremenom dobije i međunarodno obilježje. Očekujemo upis studenata iz svih krajeva Hrvatske, a glede smještaja studenata, Pula ima značajnu pogodnost, jer je blizu Kamp vatrogasne mladeži HVZ-a u Fažani. Stoga VZIŽ i Visoka škola predlažu da polaznici iz cijele Hrvatske obave dogovore sa svojim vatrogasnim zajednicama o vikend smještaju u fažanskom kampu. Bilo bi to dobro za buduće studente i Kamp također, tj. da bude u funkciji i izvan sezone, rekao je Kozlevac.

Trenutno je sjedište Visoke škole menadžmenta i sigurnosti Securus u Puli u VZIŽ, Stoja 2, 52100 Pula, telefon 052 386 155, faks 052 382 999, e-mail: vziz@vziz.hr. Administrativne poslove Visoke škole obavlja Elena Delmonaco, tajnica Ureda VZIŽ, telefon 091 441 00 37, e-mail: elena.delmonaco@vziz.hr.

RSS