VELIKO ISTRAŽIVANJE: IMAJU LI U ZAGREBU GRAĐANI OSJEĆAJ SIGURNOSTI? Traže postavljanje još više nadzornih kamera u gradu

Svijetsigurnosti.com

Na 7. sjednici Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i vodio gradonačelnik i predsjednik Vijeća Milan Bandić predstavljeni su rezultati istraživanja o percepciji sigurnosti građana te suradnji građana i Gradske uprave na području urbane sigurnosti.

U ime istraživačkog tima prof. dr. sc. Valentina Kranželić upoznala je članove Vijeća s rezultatima istraživanja o percepciji i osjećaju (ne)sigurnosti u Zagrebu, zadovoljstvu kvalitetom života u gradu, odnosno četvrti, te osjećaju odgovornosti i spremnosti da aktivno sudjeluju u stvaranju osjećaja sigurnosti i podizanju kvalitete života.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 3.400 punoljetnih građana u dobi od 18 do 65 godina, po 200 iz svake od 17 gradskih četvrti.
Rezultati istraživanja pokazuju:
– 94,1% građana osjeća se sigurno danju u svojoj četvrti,
– 95,3% građana osjeća se općenito sigurno u Zagrebu,
– 91% građana navodi da u njihovoj četvrti ne postoji dio u koji noću ne bi išli sami,
– 67,9% građana smatra da su igrališta i parkovi sigurni danju, a
– 53,7% smatra da su dobro održavani,
– 33,5% građana javni prijevoz noću smatra nesigurnim,
– 22,1% građana se osjeća nesigurno noću u svojoj četvrti te
– 27,8% građana ne smatra parkove i igrališta sigurnima noću.

Sve mjere kojima se utječe na povećanje sigurnosti građani su, prema istraživnju, ocijenili važnima, pri čemu kao najvažniju, čak 84,2 posto njih smatra postavljanje nadzornih kamera na javne površine. Na drugom mjestu (81,9 posto) je informairanje građana o postupanju u kriznim situacijama (poplavam, potresima…), dok je na trećem mjestu za 80,2 posto građana informiranje o samozaštitnom ponašanju.

Najodgovornijima za sigurnost 88,9 posto građana smatra policiju, za 76,6 posto njih važne su i ostale institucije, gradonačelnika kao važnog u ostvarivanju sigurnosti smatra 76 posto građana, dok 72,9 posto drži da su i sami građani odgovorni za stanje sigurnosti u Zagrebu.

Vijeće je zaključilo da će osnovati radnu skupinu koja će na temelju rezultata istraživanja, te u skladu sa Strategijom urbane sigurnosti Grada Zagreba, izraditi Akcijski plan ostvarivanja urbane sigurnosti Grada Zagreba za period 2018. – 2020.
Vijeće je upoznato i s radom novoosnovane Radne skupine za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja grada Zagreba, priopćeno je iz zagrebačke gradske uprave.

RSS