HZJZ objavio uputu za boravak djece na dječjim igralištima

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom stavljanja u funkciju dječjih igrališta preporuča se:

Organizacija: Dječja igrališta i rekreacijski prostori na otvorenome stavljaju se u funkciju. Stavljaju se na raspolaganje i prateći sadržaji poput klupa za sjedenje na otvorenome.

Fizička distanca: Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju odnosno podučiti djecu da izbjegavaju grupiranje na jednom mjestu i održavaju fizičku distancu koliko je moguće.

Dezinfekcija i nošenje maski za lice. Za vrijeme boravka na dječjim igralištima te tijekom bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom preporučuje se češće dezinficirati ruke te izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama.

Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera.

Dječja igrališta i rekreativno bavljenje sportom na otvorenome (05/05/2020)

DBO/ Foto:Svijetsigurnosti.com