HUMS kreće u osnaživanje znanja zaštitara i čuvara o ljudskim pravima

Alen Ostojić

Korištenje sigurnosnog osoblja može odigrati ključnu ulogu u omogućavanju organizaciji da djeluje na siguran i produktivan način, te može doprinijeti sigurnosti lokalnih zajednica i stanovništva.

U Međunarodnom kodeksu ponašanja pružatelja usluga privatne zaštite, korištenje sigurnosnog osoblja može imati potencijalno negativan utjecaj na lokalno stanovništvo  i na poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Prema uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, obrazovanje o ljudskim pravima predstavlja bitan doprinos dugoročnoj prevenciji kršenja ljudskih prava i predstavlja važnu investiciju u nastojanju  da se postigne pravedno društvo u kojem sva ljudska prava svih osoba su cijenjene i poštovane.

Osposobljavanje sigurnosnog osoblja za ljudska prava može stoga pomoći da se osigura njihovo odgovarajuće ponašanje prema trećim stranama, osobito u pogledu upotrebe sile. Ovo otkriće ukazuje na udio sigurnosnih snaga koje se razumno mogu pretpostaviti da su svjesne očekivanja organizacije od učinka ljudskih prava, ističe se u Globalnoj inicijativi za izvještavanje (GRI).

Trenutne ovlasti  zaštitara sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti su: provjera identiteta osoba, davanje upozorenja i zapovijedi, privremeno ograničenje slobode kretanja, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava, osiguranje mjesta događaja, uporaba čuvarskog psa, uporaba tjelesne snage i uporaba vatrenog oružja.

Ovlasti čuvara su: provjera identiteta osoba, davanje upozorenja i zapovijedi, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava i osiguranje mjesta događaja.

U primjeni svojih ovlasti čuvari i zaštitari  su dužni postupati čovječno i poštovati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te  te druga temeljna prava i slobode čovjeka.

Odredbe Zakona o privatnoj zaštiti ističu da primjena ovlasti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se poduzima, kao i da primjena ovlasti  ne smije izazvati veće štetne posljedice od onih koje bi nastupile da čuvari i zaštitari nisu primjenili ovlasti.

U cilju podizanja razine znanja zaštitara i čuvara o ljudskim pravima, uvažavajući pri tome odredbe GRI standarda, Hrvatska udruga menadžera sigurnosti dizajnirala je program edukacije koji se odnosi na zaštitu ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Program je namijenjen isključivo zaštitarima i čuvarima, kao i operativnom menadžmentu zaštitarskih tvrtki i unutarnjih službi zaštite pravnih osoba.

Industrija privatne sigurnosti u Hrvatskoj nikad nije bila povezana s kršenjem ljudskih prava, osobito u kontekstu operativnih radnji. Zaštitari i čuvari ne djeluju izvan državne kontrole i ne mogu s e uključiti u prakse zlouporabe ljudskih prava. Zaštitari  i čuvari obavljaju iznimno odgovoran posao u ostvarivanju poslova mira i sigurnosti. Kako bi im dali dodatnu vrijednost, smatramo da trebaju biti upoznati s terminima kao što je ksenofobija, rasizam, rodna ravnopravnost i slično. Upravo kroz modul  Uvod u ljudska prava, obrađivati  će se mehanizmi zaštite ljudskih prva. U programu edukacije biti će obrađivane teme kao što su ograničenje slobode kretanja, osobni pregled  i privatnost, sloboda izražavanja i okupljanja ali i ograničenja ljudskih prava koja su dopuštena  kroz pozitivne obveze koje provode države pa i oni kojima je država za to dala dozvolu (recimo  zaštitari kojima je država dala svojevrsnu akreditaciju za djelovanje mogu u određenim slučajevima predstavljati državu kao njena produljena ruka). Riječ je o temama  koje će biti konkretne, praktične (kroz primjere) i korisne tim ljudima, rekao je Alen Ostojić, predstavljajući novi projekt Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Poduzeća i organizacije, ugrađuju u svoje smjernice za poslovanje poduzeća UN-ove smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima koje postaju, iako nisu pravno obvezujuće, nepisano pravilo ponašanja gospodarstva globalno.

DBO/ Foto: HUMS