Hrvatska vojska zapošljava: Primaju preko tisuću novih vojnika, mornara, časnika i dočasnika

morh.hr

Vlada RH je donijela Plan prijma osoblja u Hrvatsku vojsku za 2023. godinu temeljem kojeg se nastavlja proces zapošljavanja u djelatnu vojnu službu. Zaposlit će se novi vojnici, mornari, dočasnici i časnici.

Na taj način osigurat će se popuna obrambenog sustava ciljanom brojčanom veličinom i strukturom djelatnog vojnog osoblja. Planom za 2023. definiran je prijam ukupno 1.063 osobe, dok se za 300 osoba mijenja statusna kategorija u Hrvatskoj vojsci. Najveći dio Plana odnosi se na prijam 800 vojnika/mornara koji sklapaju ugovor o vojničkoj službi te imaju mogućnost sklapanja ugovora o službi na neodređeno vrijeme, nakon prvog ugovora o službi u trajanju od dvije godine.

“Od početka mandata ove Vlade rad u Hrvatskoj vojsci usmjeren je na čovjeka kao središte obrambenog sustava“, rekao je ministar obrane Mario Banožić istaknuvši da su u posljednjih šest godina provedena velika poboljšanja u sustavu profesionalnog razvoja vojnih osoba u cilju učinkovitijega upravljanja osobljem. Istaknuo je kako se ovom mjerom koju je Vlada uspostavila omogućuje sigurnost zaposlenja i planiranja, uz sva prava koja donosi rad na neodređeno vrijeme.

Ministar je naglasio kako je brojnim mjerama poboljšan standard života i rada vojnika, dočasnika i časnika, istaknuvši neke od donesenih mjera.

“Kandidati kod prijave za vojničku službu imaju mogućnost iskazati interes za mjesto službe, odnosno rod i struku čime se omogućuje rad bliže mjestu njihova stanovanja. Također, od 25. veljače povećana je mjesečna naknada dragovoljnim ročnicima koja sada iznosi 700 eura. To je vrlo važno obzirom da je dragovoljno vojno osposobljavanje jedan od osnovnih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu“, rekao je ministar.

Za provedbu ovoga Plana osigurana su sredstva u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2023., priopćeno je iz MORH-a.

RSS