Hrvatska kreće u gradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

screenshot France24/Youtube
Prema Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, koji je Vlada donijela potkraj 2018., Trgovska gora i Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada.

Više o ovom projektu pročitajte OVDJE.

RSS