HEP Plin preuzeo Gradsku plinaru Krapina

HEP Plin preuzeo Gradsku plinaru Krapina
Sjedište HEP Plina u Osijeku

HEP Plin je s tvrtkom Krakom d.o.o. potpisao Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradska plinara Krapina d.o.o. .

Ovim potezom HEP Plin stekao je vlasništvo nad 457 kilometara plinske distribucijske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Kupovinom Gradske plinare Krapina, HEP Plin također je potvrdio položaj najvećeg  distributera u Hrvatskoj prema duljini plinske mreže u svom vlasništvu.

Zajedno s današnjom akvizicijom, HEP Plin će upravljati s ukupno 4.419 kilometara plinske mreže u Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, preko koje se opskrbljuje više od 100.000 korisnika.

Gradska plinara Krapina će nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a do pripajanja HEP Plinu, nastaviti poslovati kao samostalan gospodarski subjekt, ali u okviru HEP grupe, čime se za korisnike stvaraju preduvjeti pružanja još sigurnije i tržišno povoljnije opskrbe plinom.

Preuzimanje Gradske plinare Krapina dio je strategije HEP grupe, koja je usmjerena na daljnji razvoj plinskog poslovanja, kao i na aktivno sudjelovanje u procesu okrupnjavanja na hrvatskom plinskom tržištu.

Tako je 2018. godine preuzeta distribucijska mreža Općine Feričanci, 2019. tvrtka za distribuciju i opskrbu plinom Plin Vtc iz Virovitice, a 2020. tvrtke PPD-Distribucija plina i PPD-Opskrba kućanstva u Vukovaru te distribucijska mreža Općine Bizovac.

Dugoročni planovi HEP Plina usmjereni su na izgradnju dodatne plinske mreže te uvođenje novih tehnologija, poput daljinskog očitanja i „pametnih“ plinomjera, čime se osiguravaju temelji za jačanje konkurentnosti, daljnje povećanje broja kupaca, količine distribuiranog plina i povećanje kvalitete usluge.

PR/Foto: HEP