Građani EU se organizirali: ‘Želimo zaustaviti nečovječno postupanje na našim granicama’

screenshot Euronews/Youtube

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom “Članak 4.: zaustavimo mučenje i nečovječno postupanje na europskim granicama”.

Inicijativom se poziva na uspostavu okvira kojim bi se osiguralo poštivanje zabrane nasilja te nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Ta je zabrana sadržana u Članku 4. Povelje o temeljnim pravima u vezi s politikama EU-a koje se odnose na granične kontrole, azil i imigraciju.

Odluka o registraciji pravne je prirode i njome se ne prejudiciraju konačni pravni ni politički zaključci Europske komisije o inicijativi ni eventualne mjere koje Komisija namjerava poduzeti ako inicijativa dobije potrebnu potporu.

Budući da navedena europska građanska inicijativa ispunjava formalne uvjete, Komisija smatra da je pravno dopuštena, no u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedloga. Registracija ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, što je isključiva odgovornost skupine organizatora. U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora, te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije, objašnjeno je.

Nakon današnje registracije organizatori moraju u roku od šest mjeseci početi prikupljati potpise. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam država članica, Komisija će se trebati izjasniti. Može postupiti po zahtjevu ili ga odbiti, ali svoju odluku treba obrazložiti.

Inače, Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona kao instrument kojim građani mogu utjecati na oblikovanje politika. Službeno je zaživjela u travnju 2012. Ako neku europsku građansku inicijativu nakon njezine službene registracije podrži milijun građana iz najmanje sedam država članica Unije, oni mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravne akte u područjima u kojima ima ovlasti za djelovanje.

Današnjom se odlukom registrira prva ovogodišnja inicijativa.

RSS