Grad Zagreb ustrojio Odjel za urbanu sigurnost

ZAGREB JE SIGURAN GRAD

U okviru Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom pri Sektoru za socijalnu politiku, osnovan je Odjel za urbanu sigurnost, kojeg vodi Marija Nikić.

U odjelu se obavljaju poslovi vezani uz izradu i provedbu strategije iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba te koordinaciju poslova na temu urbane sigurnosti, poslovi vezani uz organizaciju okruglih stolova i tribina na aktualne teme urbanih rizika i sigurnosti te izrada publikacija, tiskanih vodiča kao i online platformi u cilju dostupnosti teme urbanih rizika i sigurnosti široj stručnoj javnosti i građanima.

Odjel je nadležan za praćenje i vrednovanje pokazatelja na temu urbane sigurnosti.

Identifikacija, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja urbane sigurnosti financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja također su u nadležnosti odjela kao i sudjelovanje i pružanje stručne pomoći, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave.

PO/ Foto: Svijetsigurnosti