GRAD BEČ NAJAVIO GRADNJU PETE SIGURNE KUĆE

Peta sigurna kuća u Beču

Grad Beč već dugi niz godina aktivno sudjeluje u borbi protiv nasilja nad ženama i djecom. U te svrhe razvili su mrežu za suzbijanje nasilja koja uključuje sigurne kuće i SOS telefon za žene putem kojeg mogu zatražiti pomoć u bilo koje doba dana.

1978 godine otvorena je prva sigurna kuća u Beču. Od tada su otvorene još tri, a kroz njihova je vrata u proteklu 41 godinu prošlo preko 17.000 žena i jednako toliko djece. Ženama i djeci u sve četiri sigurne kuće trenutno na raspolaganju stoji 175 mjesta. Kako bi ispunili zahtjeve EU direktive koja predviđa jedno mjesto u sigurnoj kući na 10.000 stanovnika, Grad je najavio izgradnju pete sigurne kuće. Početak gradnje nove kuće planiran je za 2022. godinu, a završetak za 2027. godinu. Izgradnjom nove sigurne kuće Grad će imati 225 raspoloživih mjesta čime će se nadmašiti odredba iz direktive. Sve sigurne kuće u Beču imaju posebne ugovore s Gradom čime se osigurava njihov nesmetan rad.

Žene žrtve nasilja pomoć mogu dobiti i pozivom na 24-satnu SOS telefonsku liniju. 2017. je godine putem tog telefona provedeno 6.749 savjetovanja, 1.147 je žena osobno došlo na savjetovanje, a još 1.660 zatražilo je pomoć putem elektroničke pošte. Uz SOS telefonsku liniju i sigurne kuće Grad također aktivno provodi kampanje u svrhu prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama.

Od otvaranje prve sigurne kuće doneseni su novi zakoni vezani uz prevenciju nasilja, izmijenjen je kazneni zakon i senzibilizirana je javnost za tu temu. Grad Beč je zauzeo jasno stajalište u pogledu nasilja nad ženama i djecom, a taj je da se nasilje neće trpjeti. „U posljednjih smo 40 godina pomogli tisućama žena i djece pronaći izlaz iz nasilnih veza. Na to smo ponosni. Borba protiv nasilja nad ženama uključuje i borbu za njihovu ekonomsku neovisnost i jednakost“, kazala je Martina Ludwig-Faymann, predsjednica udruge bečkih sigurnih kuća.

RSS/ Foto: Ured Grada Beča u Zagrebu