Evo kako EU pokušava riješiti problem najopasnijeg ‘ubojice’ na radnom mjestu

prtsc Associated British Ports/Youtube

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u Bilbau ove godine obilježava 25. godišnjicu svog osnutka.

Tom je prigodom povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen podsjetila kako su u proteklih 25 godina radna mjesta postala sigurnija.

“Tijekom proteklih 25 godina naša su radna mjesta postala sigurnija, zdravija i produktivnija zahvaljujući europskom zakonodavstvu i neumornom radu agencije EU-OSHA. Europa danas ima jedan od najviših standarda zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u svijetu. Rješavamo problem najopasnijeg ubojice na radnom mjestu: raka uzrokovanog uvjetima na radnom mjestu. Broj radnika poginulih u nesrećama na radu smanjio se za gotovo 25 %, a broj radnika koji prijavljuju zdravstvene probleme za 10 %. Agencija je odigrala ključnu ulogu u postizanju tog cilja i blisko je surađivala sa socijalnim partnerima kako bi uskladila naša nastojanja sa situacijom na terenu.

Europski stup socijalnih prava pruža potporu na najvišoj političkoj razini kako bi radna mjesta u Europi postala još sigurnija i zdravija, a u okviru svojeg mandata iznijela sam konkretne prijedloge za bolju zaštitu radnika od kemikalija koje mogu uzrokovati rak. Nastavit ćemo raditi na tome da svi radnici u Europi svakog dana s posla dolaze zdravi i sigurni”, poručila je povjerenica.

Europska komisija naglašava kako su joj zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u EU-u prioritet. Ocjenjuje da je EU predvodnik u visokim standardima zaštite radnika. U tom je kontekstu od početka ovog mandata već predstavljene su već tri revizije Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima. Uvođenjem novih ili strožih vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za 22 kemikalije koje mogu uzrokovati rak spasit će se više od 100 000 života u sljedećih 50 godina i bolje zaštititi dvadeset milijuna radnika u Europi, procjenjuju.

Osim toga, u siječnju 2017. Europska komisija je pokrenula i dvogodišnji program za ažuriranje zakonodavstva EU-a o zdravlju i sigurnosti. Cilj je tog programa osigurati da okvir EU-a za zdravlje i sigurnost bude održiv u budućnosti, da se usklade uvjeti diljem EU-a te poboljšaju usklađenost i provedba na terenu, objašnjeno je.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) nastoji učiniti Europu sigurnijim, zdravijim i produktivnijim mjestom za rad. Agencija provodi istraživanja, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te organizira paneuropske kampanje za jačanje svijesti. Agenciju je osnovala Europska unija 1994., a sjedište joj je u Bilbau. U njoj zajednički djeluju predstavnici Europske komisije, predstavnici vlada država članica, organizacija poslodavaca i radnika te vodeći stručnjaci iz svih država članica EU-a i šire, pojašnjavaju iz Europske komisije.

Ana Raić-Knežević