Edukacija zaposlenika korporativne sigurnosti i industrije privatne sigurnosti o ljudskim pravima

U akciji njemačke policije pala velika banda krijumčara kokaina
Unsplash/@bill_oxford

Edukacija zaposlenika

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj dana 12. travnja 2021. u Zagrebu, hotel International organizira edukaciju zaposlenika korporativne sigurnosti i industrije privatne sigurnosti o ljudskim pravima: Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

 

Korištenje sigurnosnog osoblja može odigrati kljucnu ulogu u omogucavanju organizaciji da djeluje na siguran i produktivan nacin, te može doprinijeti sigurnosti lokalnih zajednica i stanovništva.

U Međunarodnom kodeksu ponašanja pružatelja usluga privatne zaštite, korištenje sigurnosnog osoblja može imati potencijalno negativan utjecaj na lokalno stanovništvo i na poštivanje ljudskih prava i vladavine prava. Prema uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, obrazovanje o ljudskim pravima predstavlja bitan doprinos dugoročnoj prevenciji kršenja ljudskih prava i predstavlja važnu investiciju u nastojanju da se postigne pravedno društvo u kojem sva ljudska prava svih osoba su cijenjene i poštovane.

Nakon završene edukacije polaznici će dobiti certifikat o završenom programu edukacije  Zaštita ljudskih prava u ostvarivanju sigurnosti korporacija i drugih organizacija.

Predavač je Nikolina Katic, dipl.iur., Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, pomocnica zastupnice za pripremu predmeta.

Program edukacije i prijavni list zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

PO/ Foto: Unsplash