Dr.sc. Nikola Brzica novi predsjednik Stručnog vijeća Business Security Academy

Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, dr.sc. Nikola Brzica imenovan je Predsjednikom Stručnog vijeća Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

Nikola Brzica diplomirao je 2002. godine na američkom West Pointu, a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2018. godine na temu  hibridnog ratovanja i suvremenih sukoba.

Članovima Stručnog vijeća imenovani su dr.sc. Nikola Protrka, dr.sc. Bernard Vukelić, dr.sc. Branko Mihaljević i dr.sc. Darko Palačić.

BSA je u 100 postotnom vlasništvu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a u  svojim programima obrazovanja usredotočena na je cjeloživotno učenje  i koncept integralne sigurnosti u nacionalnom gospodarstvu.

Upravno vijeće BSA čine potpredsjednici HUMS-a Maja Pavelić Opuhač, Dinka Rajčić i Bernard Topić, dok je dr.sc. Đuro Črnjak ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

DBO/ Foto: HUMS