Dr.sc. Nikola Brzica novi predsjednik Stručnog vijeća Business Security Academy

634
Dr.sc. Nikola Brzica

Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, dr.sc. Nikola Brzica imenovan je Predsjednikom Stručnog vijeća Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

Nikola Brzica diplomirao je 2002. godine na američkom West Pointu, a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2018. godine na temu  hibridnog ratovanja i suvremenih sukoba.

Članovima Stručnog vijeća imenovani su dr.sc. Nikola Protrka, dr.sc. Bernard Vukelić, dr.sc. Branko Mihaljević i dr.sc. Darko Palačić.

BSA je u 100 postotnom vlasništvu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a u  svojim programima obrazovanja usredotočena na je cjeloživotno učenje  i koncept integralne sigurnosti u nacionalnom gospodarstvu.

Upravno vijeće BSA čine potpredsjednici HUMS-a Maja Pavelić Opuhač, Dinka Rajčić i Bernard Topić, dok je dr.sc. Đuro Črnjak ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy.

DBO/ Foto: HUMS