CISA objavila smjernice za zaposlenike kritične infrastrukture tijekom COVID-19

Američka agencija za kibernetičku sigurnost i infrastrukturu (CISA) jučer je, kao odgovor na trenutno stanje vezano za COVID-19,  objavila smjernice za pomoć državnim i lokalnim nadležnostima i privatnom sektoru u prepoznavanju i upravljanju njihovom osnovnom radnom snagom.

Kako se nacija udružuje u zajedničkoj borbi i pokušaju usporavanja širenja koronavirusa, 16. ožujka, predsjednik CISA-e izdao je ažurirane Koronavirusne smjernice za Ameriku.

U uputstvu stoji da:

“Ako radite u industriji kritične infrastrukture, kako je definirano u Ministarstvu unutarnje sigurnosti, poput zdravstvenih usluga i farmaceutske proizvodnje i opskrbe hranom, imate posebnu odgovornost održavati svoj uobičajeni raspored rada.”

CISA izvršava odgovornosti sekretara za domovinsku sigurnost, propisane Zakonom o domovinskoj sigurnosti iz 2002. godine, za pružanje strateških smjernica, promicanje nacionalnog jedinstva napora i koordinaciju ukupnih saveznih napora, kako bi se osigurala sigurnost i otpornost kritične infrastrukture nacije.

Popis radnika ključne kritičke infrastrukture razvijen je u koordinaciji sa saveznim agencijama i privatnim sektorom, kao vodič za pomoć i odgovore na pitanja (kako razumjeti te kako osigurati kontinuitet osnovnih funkcija i kritične radne snage) donosiocima odluka u zajednicama.

Popis također informira o odlukama vezanim za kritičnu infrastrukturu u zajednici, kako bi se odredili sektori, podsektori, segmenti i kritične funkcije koje bi trebale nastaviti normalno funkcionirati s izmijenjenim načinom rada koji osigurava sigurnost cijele zajednice.

Ove kritične funkcije uključuju, ali nisu ograničene na, sustave koji podržavaju zdravstveno osoblje, prehrambenu industriju, komunikacijske usluge, podršku obrambenih sustava, zakonodavstvo, javne radove i druge ključne operacije.

Radnici koji pripadaju ovim skupinama neophodni su za održavanje kritičnih sustava i imovine.

“Dok se nacija okuplja kako bi usporila širenje COVID-19, svatko mora igrati ulogu u zaštiti javnog zdravlja i sigurnosti. Mnogi muškarci i žene, koji rade u kritičnim industrijskim granama naše zemlje između ostalog naporno rade na održavanju upaljenih lampica, vodi koja teče iz slavine i namirnicama na policama, kao i na bezbroj ostalih osnovnih usluga”, rekao je Christopher Krebs, direktor CISA-e te je nadodao: „Kao nacionalni savjetnik za rizik ovim popisom želim pružiti dodatne smjernice državnim i lokalnim partnerima, kao i industriji, nadograđujući se na izjavu predsjednika da kritične grane industrije imaju posebnu odgovornost za normalno funkcioniranje. Mi dajemo preporuke za partnere dok izvršavaju svoju misiju kako bi zajednica bila sigurna, zdrava i otporna. U ime CISA-e zahvaljujemo hrabrim muškarcima i ženama koji nastavljaju s radom u ovim izazovnim vremenima.“

Popis najvažnijih radnika kritične infrastrukture razvijen je korištenjem postojećih podataka i analiza, uključujući javno dostupnu analizu koju je provelo Predsjednikovo nacionalno savjetodavno vijeće za infrastrukturu 2007.

Popis ne nameće nikakve mandate državnim ili lokalnim jurisdikcijama ili privatnim kompanijama.

CISA će koristiti ovaj popis za podršku savezne, državne, lokalne, plemenske i teritorijalne vlade kao odgovor na COVID-19.

Potpuni popis radnika ključne kritične infrastrukture i više o naporima CISA-e vezanim za koronavirus pročitajte ovdje, a izvorni članak možete pronaći na portalu HSToday

PO/Foto:Pixabay