Zovko: ‘Niti jedna zemlja ne može se sama suprotstaviti cyber napadima’

Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Željana Zovko imenovana je izvjestiteljicom Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) u Pododboru za sigurnost i obranu (SEDE) o novom Aktu EU-a o kibernetičkoj solidarnosti. Ovaj zakon EU-a o kibernetičkoj solidarnosti ima za svrhu jačanje kapaciteta EU-a za otkrivanje, pripremu i odgovor na značajne i velike kibersigurnosne prijetnje i napade.

Zovko je u ime Kluba zastupnika EPP-a pozdravila inicijativu Komisije i istaknula aktualnu važnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svim sektorima, posebno u smislu sigurnosti i obrane.

“S razvojem novih tehnologija i digitalizacijom, izloženost kibernetičkim prijetnjama raste, posebno s obzirom na današnju složenu geopolitičku situaciju. Hibridni napadi državnih i nedržavnih malignih aktera, uključujući i složene kibernetičke prijetnje, ugrožavaju našu sigurnost, obrambene kapacitete i demokraciju”, naglasila je Zovko. Također je dodala da se broj napada u Europskoj uniji znatno povećao od početka ruske agresije na Ukrajinu.

Zovko je također istaknula da se niti jedna zemlja ne može učinkovito suprotstaviti takvim napadima sama, ističući potrebu za većom solidarnošću na razini EU-a u detekciji, pripremi i odgovoru na takve prijetnje.

“Međusobna suradnja između država članica EU-a, kao i s našim saveznicima i partnerima diljem svijeta, ključna je za našu kibernetičku sigurnost. Međutim, također pozivam na oprez pri dijeljenju podataka, koji bi trebali biti dostupni samo partnerima s istim vrijednostima, dok bi upravljanje i infrastruktura trebali biti povjereni pouzdanim tvrtkama i pružateljima usluga”, istaknula je Zovko. Dodala je da je potrebna snažnija suradnja s državama kandidatkinjama kako bi izgradile vlastite kapacitete i obranile se od utjecaja trećih malignih aktera. Zovko je pozvala također i na jaču koordinaciju između država članica EU-a, Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), EU-ovih delegacija i europskih vojnih i civilnih misija, budući da su često izložene snažnim hibridnim prijetnjama u trećim zemljama.

Europska komisija je nacrt akta predstavila 18. travnja 2023. godine, a usvajanje je predviđeno u Pododboru za sigurnost i obranu krajem listopada ove godine, priopćeno je.

RSS