Zašto se Hrvatska ne bori učinkovito protiv terorizma?

Zašto se Hrvatska ne bori učinkovito protiv terorizma
Hrvatski vojnik

Hrvatska se našla među zemljama koje se još uvijek nisu dovoljno učinkovito uključile u napore EU u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala.

Proizlazi to iz obrazloženog mišljenja, svojevrsnog upozorenja što ga je Europska komisija uputila Hrvatskoj, te Italiji i Irskoj, uz zahtjev da poboljšaju razmjenu informacija radi borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela.

Hrvatska, Irska i Italija nisu u potpunosti provele prümske odluke, koje su važan element Europskog programa sigurnosti iz 2015. godine.

Te su odluke, naglašava se u mišljenju Komisije, ključan instrument za učinkovitiju borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala, a državama članicama omogućuju brzu razmjenu podataka o DNK-u i otiscima prstiju te nacionalnih podataka o registraciji vozila. Države članice prümske odluke trebale su u potpunosti provesti do kolovoza 2011., a Hrvatska, Irska i Italija to nisu učinile iako su službene opomene primile još u rujnu 2016.

Prema dokumentu Europske komisije što je upućen Zagrebu Hrvatska još nije osigurala automatsku razmjenu podataka u sve te tri kategorije. Zato se od tri države članice traži da brzo privedu kraju potreban rad na ispunjavanju svojih zakonskih obveza.

‘Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore, nakon čega Komisija može odlučiti uputiti predmete sudu Europske unije’, navedeno je u obrazloženom mišljenju Europske komisije.

Ana Raić-Knežević