Zašto je važno imati certifikat menadžera korporativne sigurnosti (CMKS)?

CMKS – Alen Ostojić 2021 Opatija

Korporativna sigurnost u prošlosti se često smatrala odvojenom od ostatka korporacije. Uloga korporativne sigurnosti nedovoljno se cijenila i na njezin doprinos fiskalnoj vrijednosti korporacije gledalo se kao na trošak.

Nažalost i danas, menadžment u nekim korporacijama nije svjestan i ne uzima u obzir načine na koje sigurnost može doprinijeti poslovanju korporacije.  Sudjelovanje sigurnosti u glavnim korporativnim aktivnostima iznimno je važno. Dio toga je povezivanje s ljudskim resursima, odborom za rizike, povjerenstvom za upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu, etičkim povjerenstvom, povjerenikom za praćenje usklađenosti poslovanja, odborom za kibernetičku i informacijsku sigurnost, odborom za kontinuitet poslovanja, povjerljivim odborom, timovima za sigurnost i operativnim skupinama.

Stručnjaci za korporativnu sigurnost moraju biti proaktivni igrači. Oni moraju razviti, usavršiti i usvojiti sveobuhvatno menadžersko stajalište. Moraju uvježbavati iste menadžerske sposobnosti koje se zahtijevaju od glavnih direktora koji upravljaju poduzećem.

Certifikat menadžera korporativne sigurnosti (CMKS) postavlja temelje za daljnji razvoj portfelja upravljanja korporativnom sigurnošću korištenjem strateških sigurnosnih struktura, koncepata, načela i modela. Bavi se evolucijom korporativne sigurnosti i procjenjuje globalne rizike i fizičke sigurnosne trendove u odnosu na kratkoročne i dugoročne prevladavajuće sigurnosne prijetnje i izazove.

CMKS razmatra važnost strateškog pozicioniranja funkcije korporativne sigurnosti kao sastavnog dijela organizacije kako bi se njegovala suradnička partnerstva s drugim poslovnim jedinicama unutar organizacije. Ovaj program  osposobljava sudionike za progresivni razvoj funkcije menadžera korporativne sigurnosti kako bi ostavili pozitivan doprinos  i utjecaj na organizaciju kroz aktivno korištenje poslovno obavještajne djelatnosti, korporativne konkurentske inteligencije, okvire za suzbijanje korporativne i industrijske špijunaže i primjenu koncepta upravljanja rizikom kako bi se pokazao povrat ulaganja prema učinkovitom planiranje i izvršenje sigurnosnog proračuna. Sudionici će naučiti kako primijeniti temeljna načela upravljanja sigurnošću i njihove međusobno povezane primjene i funkcije bez ometanja ili protivljenja korporativnoj kulturi Organizacije.

Stjecaj  CMKS certifikata vidljivo je priznanje da posjedujete izvrsno znanje temeljnih sigurnosnih načela i vještina značajnih za najbolju praksu upravljanja korporativnom sigurnošću. To pokazuje da ste predani izvrsnosti, kontinuiranom profesionalnom razvoju i kodeksu ponašanja menadžera korporativne sigurnosti.

 

Alen Ostojić, CSO,CMKS,CMS

Predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Voditelj programa obrazovanja CMKS