Zaštita životinja visoko na ljestvici prioriteta gradonačelnika Bandića

Svijetsigurnosti.com

Gradonačelnik Milan Bandić osnovao je  Koordinacijsku  radnu  skupina za zaštitu životinja na području Grada Zagreba.

Zadaće Koordinacijske radne skupine su prije svega  koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:
– praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području Grada Zagreba, te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa,
– poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja,
– razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje,
– poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka,
– razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa,
– poticanje udomljavanja pasa iz skloništa,
– edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja),
– praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje,
– provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija,
– predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca,
– unapređenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima Grada Zagreba i  predlaganje gradonačelniku Grada Zagreba mjera za smanjenje broja napuštenih životinja na području Grada Zagreba.

U Koordinacijsku radnu skupinu imenovani su:
za predsjednika i odgovornu osobu za dobrobit životinja: Damir Skok, predstavnik skloništa za životinje,
– za članove:
Emil Tuk, predstavnik Grada Zagreba,
Luka Oman i Branko Šare, predstavnici nevladinih organizacija za zaštitu životinja,
Mladen Vidmar, predstavnik gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,
Tomislav Đurđević, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove za područje Grada Zagreba,
Lea Kreszinger, predstavnica Hrvatske veterinarske komore,
Danijela Babić, veterinarski inspektor.

DBO