Zahvala sponzorima i partnerima Hrvatskih dana sigurnosti 2021.

Zahvala sponzorima
HUMS

Hvala svim sponzorima i partnerima Hrvatske udruge menadžera sigurnosti!