Zagreb pristupio Europskoj mreži gradova bez droge

Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, održane u utorak, 4. lipnja 2019., gradski zastupnici su jednoglasno podržali prijedlog Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti o pristupanju Grada Zagreba Europskoj mreži gradova bez droge (( ECAD-European Cities Against Drugs).

Europska mreža gradova bez droga vodeća je neprofitna organizacija koja za cilj ima društvo bez droga. Osnovana je na inicijativu grada Stockholma 1994. godine. Broji 265 gradova članova iz 30 zemalja. Mreža se naslanja na duh Konvencije Ujedinjenih naroda o lijekovima i narkoticima koja zagovara ograničavanje narkotika i lijekova samo u medicinske i znanstvene svrhe.

Nastojanje da se reducira dostupnost droga kao i šteta nastala zlouporabom drogom, djelovanje na posljedice koje nastaju zlouporabom droga, misija je svakog grada i zemlje članice, što u konačnici dovodi do toga da se ponude rješenja kako bi se prevenirala upotreba droga, smanjila dostupnost, unaprijedila kvaliteta života te smanjila smrtnost povezana sa prekomjernim korištenjem droga, istaknuto je u obrazloženju prijedloga pristupanju mreži gradova bez droge.

Svake se godine organizira i godišnja European Cities Against Drugs konferencija u drugom gradu – članu Europske mreže gradova bez droga. To je prilika da se političari, akademska zajednica i predstavnici civilnog društva sastanu na jednom mjestu i razmijene najnovija saznanja o ovom problemu.

Na taj se način djeluje na ostvarenje cilja propisanog Deklaracijom, a to je da se unaprijedi suradnja između gradova kako bi se osigurala stručna pomoć i znanja, kao i pružila nada gradovima i područjima koji su posebno pogođeni problemom konzumacije droga.

Godišnja članarina za gradove Istočne i Južne Europe iznosi 6 000 eura, dok gradovi sa manje od 2 milijuna stanovnika se mogu putem pisane zamolbe prijaviti za dodatno smanjenje od 50%. Obzirom da Grad Zagreb ima manje od 2 milijuna stanovnika, zatraženo je  smanjenje članarine na 3 000 EUR-a za što je dobiven  potvrdan odgovor nadležnih u Europskoj mreži gradova bez droga.

Članom se postaje odlukom grada o pristupanju te potpisivanjem Deklaracije koju potpisuje čelnik grada i predstavnik Europske mreže gradova bez droga.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com