Zagreb dobio prvu “zelenu garažu”

Zagreb dobio prvu zelenu garažu
Svijetsigurnosti.com

Projekt “Zelena garaža”, predstavljen je u subotu, 13. svibnja 2017. u Javnoj garaži Tuškanac. Tim projektom objedinjeni su svi dosadašnji sadržaji koji doprinose održivom razvoju grada poput  parkirališta za vlasnike hibridnih vozila i besplatna punionice za električna vozila.

U garaži su postavljene ipametne klupe, parkiralište za biciklete reciklažno dvorištekoje služi za razdvajanje otpada u samoj garaži. Postavljena je i LED rasvjetakojom se štedi do 40% energije, a koja je instalirana i u još četiri javne garaže – Petrinjska, Langov trg, Kvaternikov trg i Gorica.

Ovo je prva zelena garaža i nastojat ćemo da sve naše garaže ispunjavaju ova obilježja zelenih garaža.Nastavit ćemo sa tim projektom,rekla je direktorica Zagrebparkinga,Ana Preost.

Naglasila je kako je zamjena prethodne u LED rasvjetu za pet javnih garaža koštala oko milijun kuna s time da je u prvoj godini ušteda za 650 000 kuna te da su električne punionice koštale oko 960 000 kuna od čega je 40% financirano iz EU fondova, prenosi Radio Sljeme.