Zagreb će za uklanjanje vandalskih grafita izdvojiti 1,1 milijuna kuna

Svijetsigurnosti.com

Zagrebačka tvrtka Pismorad dobila je posao uklanjanja grafita sa zgrada i staklenih površina. Ugovor će biti potpisan na vrijeme od četiri godine, a za taj posao Pismorad će dobiti 1,1 milijun kuna.

Mobilni timovi Pismorada biti će zaduženi za žurno uklanjanje grafita uvredljivog sadržaja sa 35 tisuća kvadrata javnih površina u gradu, koji izgledom i tekstom narušavaju izgled grada.

Prema nedavno provedenom istraživanju na uzorku od 3400 ispitanika, o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti, građani su problem grafita stavili na peto mjesto ukupnih problema sigurnosti u Gradu Zagrebu.

DBO