Vukovarsko-srijemska županija izradila softver za upravljanje u uvjetima katastrofa

Softver za upravljanje u uvjetima katastrofa
Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija je nositelj projekta DR SHARE (engl. „Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ odn. hrv. „Smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika“) koji je započeo s provedbom 1.1.2016. u trajanju od 18 mjeseci. Vrijednost projekta je 281.222 EUR od čega Europska komisija sufinancira projekt sa 210.227,00 EUR (74,75%). Cilj projekta je izrada IT alata za upravljanje rizicima u uvjetima katastrofa na području Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj, Sremskog okruga, AP Vojvodina u Srbiji te na području Posavske županije u Bosni i Hercegovini.

Uz Vukovarsko-srijemsku županiju kao nositelja, partneri na projektu iz Hrvatske su: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast te Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Partneri s područja Srbije su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine te Fond “Europski poslovi” AP Vojvodine, a s područja Bosne i Hercegovine partner je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije.

RSS