VRIJEME JE ZA SERVIS: Gradska plinara objavila preporuke potrošačima za sigurnu upotrebu plina

zagrebancija.com

Domaćinstvima koja kao energent koriste prirodni plin, Gradska plinara Zagreb preporučuje da ljetnu sezonu iskoriste za servis i kontrolu plinskih trošila kako bi spremni dočekali ogrjevnu sezonu.

Svi plinski uređaji (bojler, peć, štednjak) moraju redovito biti servisirani od strane ovlaštenih servisera. Za sigurnu upotrebu plina, preporuka je plinske uređaje za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojler, peć) servisirati najmanje jednom godišnje.

Ako korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnje napravi kontrolu dimnjaka.

Pri izvođenju bilo kakvih zahvata na plinskoj instalaciji, uključujuću i radove na bojleru i dimnjaku, korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) te radovi moraju biti prijavljenu Gradskoj plinari Zagreb kako bi djelatnici GPZ-a izvršili kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.

Za korisnike atmosferskog bojlera

Ako korisnik ima atmosferski bojler (uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten), a izvodi promjene u prostoru koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) za stručni savjet jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila. Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog bojlera te je potrebno voditi računa da u vratima prostorije gdje je bojler moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu vrata, a sva vrata u stanu moraju biti 2 cm podrezana u donjem dijelu. Stanovi u kojima je PVC stolarija na vanjskom zidu moraju imati ventilacijske otvore u gornjem i donjem dijelu zida. Naime, PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje zbog čega postoji mogućnost da bojler potroši sav zrak u stanu te izazove podtlak i mogućnost povrata dimnih plinova.

Ventilator u kupaonici ne smije raditi u isto vrijeme kada i bojler, odnosno mora se isključiti jer radom ventilatora vrlo se brzo stvara podtlak u kupaonici.

Kuhinjska napa ne smije raditi u isto vrijeme kada i bojler jer djelovanje kuhinjske nape utječe na stvaranje podtlaka u stanu odnosno povrat dimnih plinova iz bojlera i dimnjaka. Ovlašteni serviseri bojlera mogu ugraditi posebne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme.

DBO