Vlada uputila Saboru Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti

Vlada RH

Vlada Republike Hrvatske danas je Hrvatskom saboru uputila Konačni prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević kazao je da Republika Hrvatska kao odgovor na nove sigurnosne rizike treba partnerstvo za sigurnost iz kojeg će proizići sustav domovinske sigurnosti, koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, transparentnosti, solidarnosti, toleranciji i dijalogu.

Potpredsjednik Krstičević podsjetio je da su uspostava i razvoj sustava domovinske sigurnosti jedan od strateških ciljeva definiranih u novoj Strategiji nacionale sigurnosti, koja je napravljena i usvojena nakon 15 godina.

„Strateški cilj je dostizanje najvišeg stupnja sigurnosti, zaštita stanovništva, kritičke infrastrukture te razvoj snažne obrane i javne sigurnosti, a Republika Hrvatska će razvijati moderan, sveobuhvatan, racionalan i učinkovit sustav domovinske sigurnosti koji će odgovarati našoj tradiciji i potrebama“, istaknuo je potpredsjednik Krstičević.

Radi toga, kazao je, treba osigurati uvjete za usklađeno koordinirano upravljanje sigurnosnim rizicima kako bi se oni uklonili ili smanjili na prihvatljivu mjeru te su zakonom nominirana tijela koja ulaze u sustav domovinske sigurnosti.

Potpredsjednik Krstičević izvijestio je da je središnje tijelo za sustav domovinske sigurnosti Vijeće za nacionalnu sigurnost, kao tijelo koje usmjerava rad sustava domovinske sigurnosti, a ne samo sigurnosno-obavještajnog sustava te se uspostavlja Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, kao međuresorno tijelo koje ima nadležnost koordiniranja i usklađivanja razvoja sposobnosti sustava domovinske sigurnosti.

„Sustav domovinske sigurnosti jamčit će građanima da Hrvatska u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno odgovoriti na bilo koju ugrozu i opasnost“, zaključio je potpredsjednik Vlade.

DBO