Vlada predstavila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljena je Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom se osigurava nastavak provedbe politike zaštite žrtava nasilja u obitelji s ciljem osiguranja većeg stupnja njihove zaštite i podizanja kvalitete njihova života.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić istaknula je da se Vlada usvajanjem ove Strategije opredijelila za društvo s nultom stopom tolerancije prema nasilju.

Strategija obuhvaća 7 strateških područja, a to su: prevencija nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji, zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, unaprjeđenje međuresorne suradnje, izobrazba stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji te senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji.

Ministrica Murganić pojasnila je da su kroz 33 mjere razrađene aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave te organizacije civilnoga društva. Naglasila je da je svaka mjera Nacionalne strategije utemeljena na određenom članku Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istambulska konvencija), što čini njezinu dodatnu vrijednost. Ratifikacija predmetne Konvencije u Godišnjem je planu normativnih aktivnosti za IV. tromjesečje 2017. godine.

„Za provedbu mjera i aktivnosti u državnom proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161 milijun i 849 tisuća, dok je za 2018. godinu osigurano 69 milijuna i 592 tisuće  kuna te sredstva u iznosu od 69 milijuna 76 tisuća kuna za 2019. godinu“, zaključila je ministrica Murganić.

DBO