Više ozlijeđenih zbog jakog vjetra. Oštećene kuće, automobili, dalekovodi…

oštečenje nevrijeme
Ravnateljstvo Civilne zaštite

Snažan vjetar napravio je štetu u brojnim dijelovima Hrvatske, priopćilo je Ravnateljstvo civilne zaštite RH.

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je preko 800 poziva građana. Na području Grada Zagreba došlo je do pada stabala i grana na prometnice i parkirana vozila, padanja dijelova fasade, žbuke i stakla sa zgrada, oštećenja limova na krovovima. Dvije osobe zatražile i hitnu medicinsku pomoć.

Na području Zagrebačke županije zaprimljeno je više dojava o prestanku opskrbe električnom energijom na području Prilipja i Pleševice, dok je na području Zaprešića opskrba električnom energijom normalizirana. Obaviještene su sve nadležne službe.

Županijski centar 112 Osijek je zaprimio tijekom prijepodnevnih sati više od 100 poziva vezanih uz posljedice jakog vjetra koji je na mahove iznosio preko 90 km/h. Uslijed jakog vjetra na području cijele županije došlo je do pada stabala na prometnice, osobna vozila, pješačke staze, električnu i telefonsku infrastrukturu, podizanja krovova i ploča krovišta te reklamnih panela. Došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom na području Đakova, Našica i Belog Manastira. Obaviještene su sve nadležne službe.

Županijski centar 112 Slavonski Brod zaprimio je više poziva o prekidu u opskrbi električnom energijom na području Kopanice, Novog Varoša, Okučana i Gređana, dok je Županijski centar 112 Vukovar zaprimio do 13 sati 16 poziva vezanih uz posljedice jakog vjetra te o svima obavijestio nadležne službe.

Na području Viroviričko-podravske županije zbog nevremena je zaprimljeno 30-ak poziva, dok ih je na području Varaždinske županije bilo više od 160.

Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je preko 100 poziva vezanih uz dojave o srušenim stablima i stupovima ulične rasvjete na prometnice te o svima obavijestio nadležne službe. U gradu Bjelovaru je jedna osoba putem Županijskog centra 112 Bjelovar zatražila hitnu medicinsku pomoć.

Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 40-ak poziva da je zbog jakog vjetra došlo do oštećenja dalekovoda te su bez opskrbe električnom energijom Gornja Stubica, dio Zlatara i naselje Petruševec. Obaviještene su sve nadležne službe.

Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je 20-ak poziva o srušenim stablima te električnim i telekomunikacijskim stupovima. Obaviještene su sve nadležne službe.

Županijski centar 112 Sisak zaprimio je više od 40-ak poziva o oštećenju električne mreže, padu drveća na prometnice, dizanju krovova uslijed jakog vjetra. Došlo je do prekida opskrbe električnom energijom na području Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Dvora. Obaviještene su sve nadležne službe.

Županijski centar 112 Split zaprimio je nekoliko poziva o polomljenim granama i razbacanim prometnim znakovima u gradu Splitu, uslijed bure. Brza cesta Solin-Klis zatvorena je za sve skupine osim osobnih vozila.

“Sve nadležne službe su na terenu te rade na sanaciji štete. Savjetujemo građane da budu na oprezu jer postoji rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana, oštećenih konstrukcija i letećih krhotina! Najnovija vremenska izvješća pratite na stranicama DHMZ“, savjetuju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

RSS