Uskoro imenovanje članova sektorskog Vijeća za sigurnost i obranu

Imenovanje članova sektorskog Vijeća za sigurnost
Screenshot N1 Hrvatska

Nakon gotovo tri godine od raspisivanja javnog poziva za imenovanja članova sektorskog vijeća za sigurnost i obranu, proces odabira kandidata ušao je u završnu fazu. Kako saznajemo,  Blaženka Divjak (na slici), ministrica znanosti i obrazovanja donijela je odluku o izabranim kandidatima.

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Vijeće će imati predsjednika i 10 članova imenovanih na rok od 4 godine, u čiji sastav ulaze:

  • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za sektor,
  • jedan predstavnik HZZ-a,
  • jedan predstavnik agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje,
  • osam sektorskih stručnjaka odabranih temeljem javnog poziva, vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora, reprezentativnih sindikata, te reprezentativnih sindikata organiziranih u gospodarskom sektoru, udruga poslodavaca i drugih organizacija civilnog društva.

DBO