Upisi u tijeku: Certificirani interni korporativni istražitelj

Upisi u tijeku: Postani interni korporativni istražitelj 2024

U tijeku je upis II. generacije polaznika programa obrazovanja Certificirani interni korporativni istražitelj, kojeg organizira i provodi Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj u partnerstvu s Hrvatskom udrugom menadžera sigurnosti (HUMS).

Program obrazovanja Certificirani interni korporativni istražitelj (CIKI) traje 54 nastavna sata, a sastoji se od 8 modula:

Modul 1. Normativni okvir internih istraga i suradnja sa tijelima progona: Predavač: prof.dr.sc. Petar Veić, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, Zagreb

Modul 2. Razumijevanje internih istraga i osnovni uvjeti koje treba ispuniti za učinkovite interne Istrage: Predavač: dr.sc. Darko Dundović, MBA, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, Zagreb

Modul 3. Početna sumnja i početno prikupljanje informacija:  Predavač: Dr.sc. Josip Pavliček, Academia Tempora, Zagreb

Modul 4. Planiranje internih istraga: Predavač: Dr.sc. Darko Dundović, MBA, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, Zagreb

Modul 5. Prikupljanje i procjena dokaza: Predavač: Dr.sc. Stjepan Gluščić, Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb

Modul 6. Intervjui u internim istragama: Predavač: Dr.sc. Josip Pavliček, Academia Tempora, Zagreb

Modul 7. Pisanje izvješća: Predavač: Dr.sc. Darko Dundović, MBA, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, Zagreb

Modul 8. Završetak interne istrage i vježba: Predavač: Dr.sc. Darko Dundović, MBA, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, Zagreb

Nakon uspješno završenog obrazovanja, polaznici stječu certifikat internog korporativnog istražitelja.

Više o programu i uvjetima upisa, zatražite putem e-maila info@uhms.hr

 

DBO/ Foto: PUISR