UDRUGA RODITELJA U BORBI PROTIV OVISNOSTI DJECE: ‘Zabrinuti smo, nezaposlenost i nedostatak perspektive vode u alkoholizam i narkomaniju’

Udruga roditelja „Korak po korak“ pokrenula je novi projekt „Prevencija u zajednici“ kojim namjerava doprinijeti učinkovitoj prevenciji zloporabe sredstava ovisnosti i smanjenju broja mladih ovisnika. Partneri su projekta gradovi Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Zaprešić u kojima će najprije biti uspostavljen model univerzalne prevencije s ciljem izrade učinkovitih modela prevencije ovisnosti koji će se moći primijeniti i u drugim zajednicama. Projekt se provodi uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je potaknut zabrinjavajućim rezultatima istraživanja provedenih na području Zagrebačke županije, u kojima i sami mladi kao najveće probleme ističu nezaposlenost, nizak životni standard, nedostatak perspektive i problem ovisnosti, najčešće alkoholizam i narkomaniju.

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu pokazuje povećanje rasprostranjenosti kaznenih djela zloporabe droga u Zagrebačkoj županiji za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Na razini države, rezultati ESPAD-a (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) za 2015. godinu pokazuju da je 92 posto mladih u dobi od 15 i 16 godina konzumiralo alkohol u posljednjih 12 mjeseci, dok ih 33 posto redovito puši.

„Ovaj je projekt nastavak naših nastojanja u izgradnji boljih i kvalitetnijih zajednica za život djece i mladih. Gradimo ga na uspjehu i iskustvu koje nosimo iz projekta Organizacije koje brinu i sretni smo što ponovno imamo vrijednu podršku gradova koji su prepoznali važnost ovakvih inicijativa za svoje zajednice. Pred nama je zahtjevan posao, no vjerujemo da ćemo zajedničkim radom, idejama i aktivnostima stvoriti dugoročnu platformu za sustavno rješavanje problema ovisnosti mladih“, izjavila je voditeljica projekta Marina Trbus iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Projekt „Prevencija u zajednici“ usmjeren je na nekoliko ciljeva, a među prvima je utvrđivanje procjene spremnosti, potreba i resursa u trima zajednicama na području Zagrebačke županije – Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zelini i Zaprešiću. Pritom će naglasak biti stavljen na smanjenje rizičnih čimbenika za zloporabu sredstava ovisnosti djece i mladih kroz akcijsko-znanstveni pristup. Projektom će se osnažiti i Vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa, kao i informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu programa prevencije. Naposljetku, evaluirat će se proces mobilizacije zajednice kako bi se unaprijedio, održao i širio model univerzalne prevencije primjenjiv i u drugim zajednicama.

Projekt će okupiti zajednicu u cjelini – članove Vijeća za prevenciju, mlade, lokalnu samoupravu, odgojno-obrazovne djelatnike, policijske službenike, ustanove socijalne skrbi, udruge, znanstvene ustanove, građane, volontere i druge stručnjake. Svi će oni zajedno surađivati te će se kroz redovite sastanke, edukaciju volontera i Vijeća za prevenciju, deliberativne forume i kampanje o oblicima ovisnosti te o rizičnim i zaštitnim čimbenicima za zloporabu sredstava ovisnosti izraditi Akcijski plan provedbe preventivnih programa ovisnosti kod djece i mladih.

Na nedavno održanoj prvoj edukaciji Vijeća za prevenciju, predvođenoj gradonačelnikom Jastrebarskog Zvonimirom Novoselom, gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline Hrvojem Koščecom i pročelnicom Ureda za društvene djelatnosti Grada Zaprešića Sandrom Sabol Valenčak, okupljeni su imali priliku educirati se o načinima učinkovite prevencije u zajednici. Edukacija je provedena u suradnji s profesoricama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Martinom Ferić, Josipom Mihić, Mirandom Novak, te Valentinom Kranželić koje su tijekom edukacije uvele te pripremile Vijeća za pristup i rad na prevenciji. Za svaki je grad posebno pripremljena radionica o razini spremnosti grada za provedbu preventivnog programa, nakon čega su članovi Vijeća iz stečenih znanja i informacija izrađivali model zdrave zajednice za Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelinu i Zaprešić te kreirali misiju i viziju Vijeća sukladno principima zdrave zajednice i učinkovite prevencije.

RSS