U turističkoj sezoni na državnim cestama 20 dodatnih timova hitne pomoći

20 dodatnih timova hitne pomoći
Svijetsigurnosti.com

HZZO i ove godine osigurava sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći ozlijeđenih i oboljelih osoba na državnim cestama tijekom turističke sezone.

Hitna medicinska pomoć organizirana je na 20 punktova i provodit će se od 14. lipnja do 4. rujna 24 sata na dan, a nakon toga do 24. rujna samo vikendom.

Za organizaciju dežurstva dodatnih timova hitne medicine HZZO je osigurao oko 7,5 milijuna kuna.

DBO