U Saboru danas o Strategiji nacionalne sigurnosti

Uskoro će i građani moći reći
Foto: MORH/ T. Brandt

Hrvatski sabor sjednicu će danas nastaviti raspravom o Prijedlogu Strategije nacionalne sigurnosti RH kojom se određuje vizija nacionalne sigurnosti i sigurnosni koncept Republike Hrvatske, utvrđuju nacionalni interesi, opisuje se sigurnosno okružje te se konkretiziraju politike nacionalne sigurnosti u području svakog nacionalnog interesa kroz strateške ciljeve, instrumente i mehanizme njihova ostvarivanja

Strategijom se utvrđuje da je razvoj strategije trajan proces u kojem Vlada RH, u suradnji s predsjednikom Republike Hrvatske na početku svoga mandata ažurira postojeću ili izrađuje novu Strategiju nacionalne sigurnosti RH, te jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o njezinoj provedbi.

Strategija nacionalne sigurnosti razvija sveobuhvatni nacionalni koncept sigurnosti koji osigurava bolju koordinaciju, strateško planiranje, udruživanje resursa te ujednačeni razvoj sposobnosti s ciljem razvoja sigurnosnih politika koje će na nacionalnoj razini jamčiti građanima visoku razinu sigurnosti, u suradnji sa saveznicima i partnerima.

Za provedbu te Strategije zahtijevat će se postupno povećanje financijskih sredstava za obranu u državnom proračunu RH prema ciljanih 2 posto BDP-a, uvažavajući fiskalne i ekonomske mogućnosti Republike Hrvatske.

Izvor: Tportal/HINA