U obrani od poplava angažirano 55 pripadnika Hrvatske kopnene vojske

OSRH

Na poplavljenom području Zadra i Zadarske županije danas, u utorak, 12. rujna 2017., u popodnevnim satima, angažirano je 43 pripadnika Hrvatske kopnene vojske OS RH i 12 pripadnika Zapovjedništva za potporu (ZzP) OS RH te jedan amfibijski transporter PTS-2 i jedna labudica, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Vojnici i vojnikinje HKoV-a OS RH angažirani su na ispumpavanju vode u poliklinici zadarske bolnice, na sanaciji obrane od poplava kod dva hotela u Boriku, pomažu kućanstvima u Sukošanu s pet pokretnih motornih pumpi za ispumpavanje vode, a u Bibinju raščišćavaju odrone s dva inženjerijska stroja.

Također, obavljen je izvid srušenog glavnog pješačkog mosta u Ninu te je predloženo postavljanje konstrukcije mosta dok se ne saniraju oštećenja od poplava.

U pripravnosti u matičnim postrojbama se nalazi sedam namjenski organiziranih snaga (NOS) HKoV-a OS RH, a u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku u pripravnosti su dvije kombinirke i pripadnici OS RH, koje bi, prema potrebi, mogli pomoći u obrani od poplava.

Tijekom jučerašnjeg dana pripadnici HKoV-a OS RH bili su angažirani na otklanjanju i sanaciji štete prouzrokovane poplavama na području Zadra i okolice.

Ukupno je bilo angažirano 124 pripadnika HKoV-a OS RH sa 34 motorna vozila i šest pokretnih motornih pumpi za vodu (kapaciteta 700 litara u minuti). Na terenu su korišteni inženjerijski strojevi i dva plivajuća transportera (PTS).

DBO