U Beču završena konferencija OESS-a koja se bavila vezom između organiziranog kriminala i terorizma

Peter Gridling
OSCE

U Beču je danas završila dvodnevna konferencija OESS-a na kojoj je oko 150 predstavnika država članica raspravljalo o vezama između ilegalnih droga, organiziranog kriminala i terorizma.

Konferencija je imala za cilj razviti praktične prijedloge o tome kako OESS  može poboljšati pomoć članicama i partnerima koji sudjeluju u jačanju provedbe zakona u borbi protiv trgovine nedopuštenim drogama, onemogućavanju financijskih izvora organiziranog kriminala i terorizma, kao i promicanju preventivnih akcija.

“Veza između trgovine drogom, organiziranog kriminala i terorizma nije nova pojava, ali je postigla jednu novu dimenziju kroz dostupnost modernih  tehnologija  i sve veće povezanosti našeg svijeta”, rekao je  Peter Gridling (na slici), direktor austrijske Agencije za državnu zaštitu i borbu protiv terorizma.

“Borba protiv ove povezane mreže kriminala je ogroman izazov. Tijela za provedbu zakona moraju razviti zajednički strateški odgovor i rješavati te prijetnje na sveobuhvatan način koji podupire ljudska prava i vladavinu prava”, zaključio je Gridling.

Sudionicima konferencije obratio se i Jurij Fedotov, izvršni direktor  Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC) koji je rekao: UNODC sa svojim partnerima, među kojima je i OESS, radi na promociji konvencija o drogi, kriminalu, korupciji i terorizmu. “Prevencija, obrazovanje mladih ljudi, izgradnja institucija i jačanje suradnje, bolji su od lijeka, zaključio je Fedotov.

DBO