Gradonačelnik Tomislav Tomašević u Operativni stožer zimske službe za 2023./ 2024. imenovao je:

– za predsjednika:
Andro Pavuna, Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

– za zamjenike predsjednika:
Jurica Krleža, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste,
Marko Velzek, Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

– za članove:
Ivan Špehar, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste,
Krešimir Milinović, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking,
Damir Grgić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac,
Paško Đirlić, Zagrebački električni tramvaj d.o.o.,
Radenko Tomić, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Bariša Kusić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali Zagreb,
Zvonimir Sapor, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća,
Dalibor Jović, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Autobusni kolodvor,
Božena Cvitanović, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Tržnice Zagreb,
Alan Ordulj, Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost
Siniša Jembrih, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
Antun Filković, Grad Zagreb,
Tihomir Barišić, Grad Zagreb,
Dragana Jaramaz, Grad Zagreb,
Krešimir Mišić, Ministarstvo unutarnjih poslova;

– za zamjenike članova:
Tomislav Hrastinski , Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste
Mijo Nevistić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking,
Ivan Bilobrk, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac,
Franjo Miličević, Zagrebački električni tramvaj d.o.o.,
Ranko Gregorin, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Goran Bikić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali Zagreb,
Zoran Kovačević, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća,
Ivan Rimac, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Autobusni kolodvor,
Dragan Trutina , Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Tržnice Zagreb,
Goran Klipa, Grad Zagreb,
Tomislav Resman, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
Domagoj Stepić, Grad Zagreb,
Mijo Majstorović, Grad Zagreb,
Damir Đerzić, Grad Zagreb,
Slavko Pranjić, Ministarstvo unutarnjih poslova.

Pravilnikom o održavanju cesta  i Odlukom o nerazvrstanim cestama propisana je obveza održavanja cesta u zimskom razdoblju na području Grada Zagreba putem zimske službe.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju ceste se održavaju sukladno izvedbenom programu zimske službe kojim se naročito uređuje raspored mjesta stalne pripravnosti, raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova, raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina, nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega, mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima te niz drugih pitanja od značaja za rad zimske službe.

Sukladno članku 20. Odluke o nerazvrstanim cestama gradonačelnik osniva i imenuje Operativni stožer zimske službe radi provedbe Izvedbenog programa zimske službe na području Grada Zagreba koji se donosi u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta. Operativni stožer zimske službe 2023./2024. sastavljen je od predstavnika Grada Zagreba, predstavnika Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Ministarstva unutarnjih poslova, a njegova zadaća je koordiniranje i nadziranje zimske službe.

 

RSS /Foto: Svijet sigurnosti