Tomašević donio Pravilnik o korištenju sustava videonadzora javnih površina na području Grada Zagreba

Video nadzor površina

Agencija za zaštitu osobnih podataka kao nadzorno tijelo zaštite osobnih podataka provela je nadzor postupanja voditelja obrade osobnih podataka Grada Zagreba u provedbi videonadzora javnih površina o čemu je donijela Rješenje KLASA: UP/I-041-02-023-08/32, URBROJ: 567-14/06-23-01 od 30. lipnja 2023.

Navedenim rješenjem naloženo je Gradu Zagrebu da sukladno odredbama članka 27. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 42/18) postavi oznake da je javna površina pod videonadzorom i uskladi sadržaj svih obavijesti i da donese odgovarajući unutarnji pravno provedbeni akt upravljanja videonadzornim sustavom kojim će se utvrditi i provoditi politike i postupke povezane s videonadzorom javnih površina.

Postupajući u skladu s Rješenjem gradonačelnik Grada Zagreba, 27. srpnja 2023., donio je Pravilnika o korištenju sustava videonadzora javnih površina na području Grada Zagreba kojim se propisuju način i uvjeti korištenja sustava videonadzora javnih površina na području Grada Zagreba, svrha obrade osobnih podataka ispitanika putem sustava videonadzora, osobni podaci koji se obrađuju, tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka i pravo pristupa osobnim podacima, vrijeme obrade i čuvanja osobnih podataka, označavanje javnih površina, način na koji ispitanici ostvaruju svoja prava i postupanja u slučaju povrede osobnih podataka.

Pravilnik možete vidjeti ovdje:  PRAVILNIK

 

DBO/ Foto: Ilustracija Svijest sigurnosti.com