Tko je žena koja će utvrđivati nepravilnosti u Gradu Zagrebu?

Gradska uprava Zagreb

Gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je  Senku Domazet, dipl. iur., u Uredu gradonačelnika, osobom za nepravilnosti u Gradu Zagrebu.

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti su:
Telefon: 01/6166-088
Fax: 01/6100-063
E-mail: nepravilnosti@zagreb.hr

Domazet je službenica sa višegodišnjim iskustvom u Stručnoj službi gradonačelnika, a sada će u obvezi imati: 

– za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
– obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
– procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica Grada Zagreba ili institucije iz nadležnosti Grada Zagreba
– odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
– predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
– pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti Grada Zagreba u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
– pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

 

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com