Studijski posjet delegacije MUP-a Republike Latvije

MUP RH

U studijskom posjetu Policijskoj akademiji i Ministarstvu unutarnjih poslova od 21. do 24. svibnja 2018. god., bila je delegacija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Latvije u sastavu: Artis Velsh, zamjenik šefa državne policije, Giints Rozenbilds, viši specijalist u Upravi za ljudske potencijale i Dina Tarane, v.d. direktorice Državnog policijskog koledža. Studijski posjet dogovoren je temeljem dobre suradnje koju Policijska akademija ima s policijom Latvije kroz redovite CEPOL aktivnosti, te zamolbe latvijskog Ministarstva unutarnjih poslova za ovaj ekspertni posjet u okviru Europskog socijalnog fonda „Justice for Development“.

Budući je jedan od prioriteta latvijskog Ministarstva unutarnjih poslova osiguranje iskustvene razmjene dobre prakse u cilju unaprjeđenja upravljanja organizacijskim, administrativnim i ljudskim potencijalima, kroz navedeni projekt želja im je bila da se upoznaju s organizacijom hrvatske policije, sustavom upravljanja ljudskim potencijalima i programima policijskog obrazovanja.

Delegaciju je pozdravio i dobrodošlicu im zaželio, zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša. Kroz srdačni razgovor razmijenjena su iskustva i prepoznate sličnosti koje povezuju Hrvatsku i Latviju kao dvije mlade države obzirom na povijest i sličan ustroj policijskih organizacija. Gosti su se upoznali s ustrojem Ministarstva i Ravnateljstva policije te djelokrugom poslova organizacijskih jedinica Ravnateljstva policije. Predstavljeni su im poslovi iz nadležnosti Uprave policije, s naglaskom na Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011. – 2020., prevenciju incidenata na sportskim natjecanjima i godišnje sigurnosne pokazatelje te stanje sigurnosti u RH,  a ukratko su čuli i o projektima E-policija i Sigurna turistička sezona. Jedan panel bio je posvećen temi upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova, napredovanju, nagrađivanju i ocjenjivanju policijskih službenika te disciplinskoj odgovornosti.

Većina programa bila je posvećena temama iz djelokruga rada Policijske akademije. Kroz prezentacije i raspravu predstavljeni su poslovi iz nadležnosti svih ustrojstvenih jedinica Policijske akademije. Delegaciju je naročito interesirao Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/ka, kao i sam način provođenja Natječajnog postupka, ali i promotivne aktivnosti koje policija poduzima kako bi se što više mladih prijavilo na ovogodišnji Natječaj i po završetku školovanja bavilo se humanim i časnim policijskim zanimanjem.

Predstavljen je i model E-učenja kao jedne od mjera koju Policijska akademija poduzima radi jačanja profesionalnog razvoja policijskih službenika i planiranja strategije i programa obrazovanja policijskih službenika te novootvorena E-učionica koja olakšava transfer znanja i omogućava brži pristup informacijama.

Detaljno je prezentirano područje specijalizacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja policijskih službenika i vanjskih korisnika kao segment policijskog obrazovanja koji je doživio najveće promjene u proteklih dvadesetak godina. Visokoškolsko policijsko obrazovanje i perspektiva otvaranja novih studijskih programa, otvorilo je mogućnosti za razmjenu konkretnih iskustava, te za stručnu razmjenu studenata i nastavnika.

Posebno interesantan za delegaciju bio je obilazak novog Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa i demonstracija vježbe za detekciju droga.

Predstavljene su i najvažnije aktivnosti na području međunarodne suradnje u kojima sudjeluje Policijska akademija a koje su zajedničke za obje države poput aktivnosti CEPOL-a i FRONTEX-a, ali i  drugi važni projekti koji se provode u Policijskoj akademiji kao što su „Partnership for education“ i znanstveno-istraživački projekt Unity.

Zaključno, dogovoreno je da se započeta suradnja formalizira kroz moguće potpisivanje sporazuma između Policijske akademije i latvijskog Državnog policijskog koledža  te zajedničko sudjelovanje u projektima.

RSS